Hakkımızda


          Kamu emekçilerinin verdiği sendikal mücadelede 2000’li yılların başından itibaren giderek etnik ve din temelli anlayış hakim olmuş; sahte sendika yasasının da çıkması ile birlikte sistemle uzlaşılmış, düzen içi sendikacılık benimsenmişti. Bütün bu nedenlerden ötürü sınıf mücadelesinden uzaklaşılmış ve fiili meşru mücadele terk edilmişti.

          Mevcut emek mücadelesi ülkemize, emeğimize dönük emperyalist, kapitalist kuşatmaya ve yerli işbirlikçilerinin Cumhuriyetimize dönük saldırılarına tepkisizdi. Etnik ve gerici saldırıların yoğunlaştığı ülkemizde artık mevcut sendikal yapılar üzerinden sınıfsal bir mücadele vermek ve yapılan saldırılara karşı Vatanımızı, Cumhuriyetimizi ve Emeğimizi savunmak mümkün değildi. İşte böylesi sıkıntılı bir dönemde büro emekçileri için yeni bir sendika kurmak artık kaçınılmaz hale gelmişti. Böylelikle ülkemiz ve emek tarihi açısından son derece önemli Vatan, Cumhuriyet ve Emek mücadelesinin büro alanındaki sendikası BÜRO-İŞ 30 Mayıs 2006 tarihinde kuruldu.