İzmir Şube

İrfan YUCA
Şube Başkanı (İzmir Adliyesi)
  (553) 508 28 16
Hatice Tuğba YILDIZ
Şube Sekreteri (İzmir Adliyesi)
  (534) 341 59 22
Ali AKARSU
Şube Örgütlenme Sekreteri (İzmir Adliyesi)
  (531) 312 61 77
Zafer ÇAĞLAR
Şube Mali Sekreteri (İzmir Defterdarlığı)
  (506) 292 00 03
Serhat AKTAN
Şube Eğitim Sekreteri (Uşak SGK)
  (541) 870 00 78
Şerife İŞLEK
Şube Basın Yayın Sekreteri (İzmir Adliyesi)
  (555) 717 02 70
Kemal AYPARS
Şube Hukuk Sekreteri (İzmir Adliyesi)
  (531) 331 40 80