2011 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği (Yazı İşleri Müdürlüğü) Sınavına Yürütmeyi Durdurma

2011 yılı Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği (Yazı İşleri Müdürlüğü) sınavının ve sınava dayalı atamaların yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

16 Ekim 2011 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği (Yazı İşleri Müdürlüğü) sınavında sorulan bazı soruların iptali ile sınavın ve sınava dayalı atama işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile açılan davada Ankara 9 İdare Mahkemesi; A kitapçığının 68 ve bunun muadili B kitapçığının 47. sorusunun hatalı olması ve 04.11.2011 tarihli sınav kurulu kararı ile iptal edilen sorularla birlikte soruların yüzde 5’inden fazlasının hatalı olması karşısında A kitapçığının 68 ve bunun muadili B kitapçığının 47. sorusunun, 16.11.2011 tarihli sınavın ve bu sınava göre yapılan tüm atamaların yürütmesinin durdurulmasına; A kitapçığının 58 ve 59. sorusu ve buna muadil B kitapçığının 37 ve 38. sorularına ilişkin yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir.

Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararına karşı davalı idarenin Bölge İdare Mahkemesi nezdinde 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

GÜNCELLEME: Ankara 9. İdare Mahkemesinin söz konusu kararına karşı Bakanlıkça Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucunda, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu’nun 25/12/2013 tarih ve Y.D. İtiraz No:2013/6303 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş