Atama ve Görevden Almalarda Yargı Kararları Etkisiz Kılınıyor

Mecliste kabul edilen önerge ile kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği; dava konusu edilen kadronun boş olması halinde bu kadroya, boş olmaması halinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getiriliyor.

Özetle, mahkemelerin yürütmenin durdurulması ve iptal kararları tam anlamıyla etkisizleştiriliyor ve dava sonunda mahkemece göreve ya da görev yerine iade yönünde karar verilse dahi ancak kadro boş ise geri dönmek mümkün olacak.

Memurlar.Net‘in haberi şöyle:

TBMM Genel Kurulu, 20 Şubat 2014 tarihinde, terörle mücadele kanun tasarısının görüşülmesi sırasında, mahkeme kararlarının nasıl uygulanacağı konusunda önemli bir değişiklik yaptı.

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve arkadaşları tarafından verilen ve kabul edilen önerge şu şekildedir:

“MADDE 18- 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği; dava konusu edilen kadronun boş olması halinde bu kadroya, boş olmaması halinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir. Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

“4. Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.”

GEREKÇE

Önergeyle, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen atama, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak idari yargı mercilerince verilen iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının yerine getirilme usulü ile bu kapsamdakilerin mali haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MEMURLAR.NET’İN AÇIKLAMASI

Bir görevden alma davasında mahkeme yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verse dahi, kişinin eski görevine dönebilmesi için kadronun boş olması gerekmektedir. Eğer kadro boş değilse memur kazanılmış hak aylığına eşit bir göreve atanacak ve eski göreviyle yeni görevi arasındaki maaş farkını alacak.

Örneğin bir kurumda daire başkanısınız, görevden alındınız ve dava ettiniz. Mahkeme yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verse bile, geçen süre içinde eğer idare o kadroya bir atama yapmış ise, davayı kazanan kişi daire başkanı kadrosuna değil, kazanılmış hak aylığına eşit başka bir kadroya atanacaktır.

Diğer taraftan yapılan bir düzenleme ile mahkeme kararlarını süresinde yerine getirmeyen üst düzey kamu görevlilerine direkt tazminat davası açılması uygulaması sona erdirildi. Artık sadece kurum aileyhine dava açılacak.

Sosyal Medyada Paylaş