Yargı Emekçilerinin Sorunlarına İlişkin Toplantı

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İPEK ve Personel Genel Müdürü Muharrem ÜRGÜP’le Yargı Emekçilerinin sorunları ile ilgili kapsamlı bir toplantı yaptık.

Toplantıda fazla mesai, personelin promosyon sözleşmesinden kaynaklanan mağduriyetinin giderilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı oldukları halde atamaları yapılmayan personelin mağduriyetlerinin giderilmesi, personele nöbet sonrası izin hakkı verilmesi, ulaşım için ülke genelinde merkez ve taşrada yaşanan bilet yardımı mağduriyetinin giderilmesi, personelin Adalet Bakanlığı ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı olanaklarından yararlandırılması, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine aykırı işlem ve tasarruflar, kadrosuzluk nedeniyle derecelerin yükseltilememesinden kaynaklanan nedenlerle personelin Hususi Damgalı Pasaport taleplerine olumsuz yanıt verilmesi, mübaşirlerin GİH sınıfına alınması, sorunların klasik hizmet sınıfı uhdesinde çözümlenememesi nedeniyle yargı personelinin ayrı bir sınıfa alınması, personele yönelik mobbing uygulamaları, personelin keyfi gerekçelerle görev yerlerinin değiştirilmesi ve Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 29. maddesi nedeniyle meydana gelen mağduriyetler, iş riski ve Adalet Hizmetleri Tazminatı, İcra Müdürlüğü Sınavı’nda uygulanan yaş sınırı nedeniyle yaşanan mağduriyet, Yargıtay Kanunu’nun 17. maddesi nedeniyle Başkanlar Kurulu Kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olması, Yazı İşleri Müdürlüğü görevinin sınavda başarılı olanlar atanmaksızın vekaleten görevlendirme yolu ile sürdürülmesi, vekaleten Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen personelin vekalet ücretinden yoksun bırakılması gibi çok sayıda konu masaya yatırıldı.

Toplantıda gündeme getirilen konulara ilişkin olarak Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın İpek; kısa, orta ve uzun vadede çözümlenebilecek sorunlar olduğunu, fazla mesai mağduriyetine ilişkin olarak gerekli çalışmanın tamamlandığını ve kısa sürede sözkonusu mağduriyetin merkez-taşra ayrımı yapılmaksızın ortadan kaldırılacağını, görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair yönetmelikte bazı düzenlemelerin yapıldığını ve kısa süre içinde yayımlanacağını, mübaşirlerin kıyafetleri ve genel idare hizmetler sınıfına alınması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirttiler.

Toplantıda, ayrıca, hizmet kolunda bulunan tüm sendikaların katılımı ile ortak bir toplantıda yargı emekçilerinin sorunlarının masaya yatırılması da benimsendi.

Sosyal Medyada Paylaş