400 TL yalanı ve aldatmacası.

Değerli Kamu Emekçileri;

23 Ağustos 2021 tarihi; 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren  2022-2023 dönemlerini kapsayan Toplu Sözleşme Anlaşması; Hükümet, Memur-Sen ve Kamu-Sen ortak yapımı bir Toplu Satış Sözleşmesi olup Kamu Sendikacılığının dip yaptığı kara bir gün olarak tarihte yerini almıştır.

Ay Çiçek Yağı olsaydık % 61 zam almış olacaktık.

Toplu Sözleşme Zamanı Konfederasyonlara Göre Açlık ve Yoksulluk Sınırları ile Enflasyon Rakamları:

Birleşik Kamu-İş’e göre 2021 Temmuz ayı;

Açlık sınırı 3 bin 500 liraya,  yoksulluk sınırı 12 bin 195 liraya yükseldi

Türk-İş’e göre 2021 Ağustos ayı;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.926,72 TL, 

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9.533,28 TL,

Memur-Sen’e göre 2021 Temmuz ayı;

Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.851,70 TL, yoksulluk sınırı ise 8.135,90 TL olarak belirlendi.

TÜİK’in resmi enflasyonun % 19, gerçek enflasyonun % 50, etini kemiğini sıyırıp en düşük açlık ve yoksulluk sınırını hesaplayan  Memur-Sen’e göre açlık sınırı 2.851,70 TL,  ve yoksulluk sınırının ise 8.135,90 TL  olduğu rakamların altında;

Yetkili Konfederasyon Memur-Sen ve onun destekçisi Kamu-Sen Toplu Sözleşme öncesi uzlaşmaya vardıkları; kamu görevlilerine 600 TL seyyanen zam, 2022'de % 21+Enflasyon Farkı,  2023'te % 17+Enflasyon Farkı, her yıl için % 3 refah payı, Tüm kurumlardaki personele 3600 Ek-Gösterge, Tüm Sözleşmeli Memurlara Kadro, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi, Vergi dilimi matrahının artırılması ve sabitlenmesi gibi yaklaşık 60 konu başlığından anlaştıklarını kamuoyuna deklare ettiler.

 2 Ağustosta Hükümete sundukları bu teklife 12 Ağustos’ta  Hükümet;  2022 yılının ilk 6 ayında % 5, ikinci 6 ayında % 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için % 6, artı  enflasyon farkı olarak ilk teklifini yapmış bulunmaktadır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak Memur-Sen’in ve Kamu-Sen’in tekliflerinin yetersiz olmasına rağmen yapmış oldukları tekliflerin arkasında durmasını, bütün konfederasyonlara ve sendikalara çağrı yapmalarını, beraber direnmeyi, eylem yapmayı, destek vereceğimizi açıklamamıza rağmen bu çağrılarımıza kulak tıkayan Memur-Sen ve Kamu-Sen göstermelik miting ve basın açıklamaları yaparak,  kamu çalışanlarını oyalayarak 23 Ağustos’ta Hükümetin ikinci teklifi olan 2022'nin ilk altı ayı % 5, ikinci altı ayı % 7, 2023'ün ilk altı ayı % 8, ikinci altı ayı % 6 zam artı enflasyon farkına, (Sendikadan 30 Bin Lira’dan fazla maaş alan, son model lüks makam araçlarına binen)  Memur-Sen’in Başkanı Ali YALÇIN imza atarak bu Toplu Sözleşmenin başarılı olduğunu savunmuştur.


KENDİLERİNE 4’ER 5’ER MAAŞ, MEMURA % 5 ZAM KABUL EDİLEMEZ.

 

 

Memur-Sen Ankara Tandoğan Anadolu Meydanında akşam 18.00’de  en fazla 3.000 kişi ile sözde miting, Kamu-Sen ise Ankara Ulus Atatürk Heykeli Önünde en fazla 100 kişi ile  basın açıklaması yapmıştır.

Her iki konfederasyonda bir stadın karşı tribünlerinden birbirlerine seslenir gibi yaptıkları bu miting ve  basın açıklamaları çalışanları oyalama, gazını alma amaçlıdır.

Memur-Sen’in Ankara’da en az 100 bin üyesi, Kamu Sen’in de en az 50 bin üyesi bulunmakta. Memur için kazanım elde etmek isteyenler samimi olsalar, bütün Konfederasyon ve sendikalara çağrı yapıp Ankara’da yüzbinlerce kişinin katılımıyla ortak güçlü bir eylem yapardı.

Teklifleriniz ortak, eyleminiz neden ortak değil.?

 

TOPLU SÖZLEŞME SONRASI;

 MEMUR-SEN’ BAŞKANI ALİ YALÇIN:  “6. Dönem Toplu Sözleşme ile bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık. Bu Toplu Sözleşme emeğe değer veren Toplu Sözleşme olarak tarihte önemli bir yere sahip olacaktır.”

TÜİK’in resmi enflasyonunun altında zam kabul ederek nasıl refahtan pay alınırmış.?

Hiç masaya oturmasanız Hükümet kendi enflasyonuna göre daha yüksek zam vermiş olacaktı.

 

KAMU-SEN BAŞKANI ÖNDER KAHVECİ: “Ülkemizin belli güç odakları tarafından ekonomik, ekolojik, askeri ve siyasi anlamda zaafiyete uğratılmak istendiği bu dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’in yapıcı yaklaşımı ve çözüm odaklı çabaları kazanımların artması noktasında önemli bir etken olarak bizleri memnun etmiştir.”

Vatan, Millet, Sakarya edebiyatı hep memura gelince mi aklınıza geliyor.? Sermaye ve yandaşlar ülkemizin milli servetini tarumar ederken, sömürürken neden ses çıkarmazsınız.?

 

Memurlar için yapılan Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında  700 Bin Kamu Emekçisinin Toplu Sözleşme ile taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlerine de 2021-2022'nin ilk 6 ayı için % 12, diğer 6 aylar için % 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Kamu işçileri ile memurlar için ortak yıl olan 2022’de kamu işçileri 12+5+enflasyon farkı,  toplamda % 17+enflasyon farkı; memurlar 5+7+enflasyon farkı toplamda % 12+enflasyon farkı almış olacak. Bizlere göre yoksulluk sınırı baz alındığında elbette kamu işçileri az ücret almaktadır. Memurların maaşı fazla değil. Taşerondan kadroya geçen Kamu İşçilerinin maaşı,  memur maaşını geçmeye başlamıştır.

 

Yoksulluk Sınırının ve resmi enflasyonun altında neden zam teklifi yaptınız.?

Nerede;

2022'de % 21+Enflasyon Farkı,  2023'te % 17+Enflasyon Farkı, her yıl için % 3 refah payı, 600 TL seyyanen zam?

3600 Ek-Gösterge, Sözleşmelilere Kadro, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi,?

Vergi dilimi matrahının artırılması veya % 15’de sabitlenmesi?

Memur ile Kamu İşçisi farklı ülkelerde mi yaşıyor.?

İşçinin enflasyonu ile memurun enflasyonu farklımı.?

700 Bin Kamu Emekçisi Toplu Sözleşme ile istediğini aldı. 6.5 milyon memur ve memur emeklisi neden alamadı.?

Sermayenin ve Hükümet ortaklarının kontrolündeki Memur-Sen ve Kamu-Sen masa altına saklanarak yapmış oldukları Toplu Satış ile başarısızlıklarını örtmek, istifaları önlemek, sendikal tekelleşmeyi oluşturmak, özgür, bağımsız emek mücadelesi veren sendika ve konfederasyonların dağılmasını sağlayarak memuru kendilerine mahkûm etmek, kamu çalışanlarını tamamen kontrol altında tutmak, sindirmek amacıyla; 375 sayılı KHK’nın Ek 4’üncü maddesinde Toplu Sözleşme ile düzenleme yapmışlardır.

Hükümet tarafından memurlara  seyyanen  100 TL teklif edilmesini kabul etmeyip ( pazarlık yapılması durumunda daha fazla alınacak olması) İLO’ya, Anayasa’ya, 4688 sayılı Kanun’a aykırı olan bu düzenleme ile sendikalı kamu çalışanlarına ayda 45 TL olmak üzere üç ayda toplam 135 TL olarak ödenen Toplu Sözleşme İkramiye tutarını 400-TL’ye çıkarıp, bu ikramiyenin sendikanın iş kolunda bulunan toplam çalışan sayısının %1’inden fazla üye kaydetmiş olan sendikaların üyelerine ödenmesine karar vermişlerdir.

 

Sözleşme ile yapılan düzenleme Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 28. Maddesine aykırı olup sendikalı üyeler arasında Toplu Sözleşme İkramiyesi yönünden ayrımcılık yapılamaz. Aynı zamanda Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır.


 

375 Sayılı KHK’nın Ek 4’üncü maddesinin değişmeden önceki hali.


375 Sayılı KHK’nın Ek 4’üncü maddesinin değişen ve yerine işlenmiş hali.


Toplu Sözleşme ile bir kanunda veya KHK’da değişiklik yapılamaz, eşitsizlik yaratılamaz. Kanun, ancak kanunla değiştirilir.

 

400-TL Koca Bir Yalan ve Aldatmacadır.

Üç ayda ödenecek 400 TL’nin içerisinde sendikalara ödenecek 150 TL civarında sendika aidatı da bulunmaktadır. Dolayısıyla yandaş yapılmanın aylık getirisi 88 TL olup, 400 TL koca bir yalandır. İleride daha büyük riskleri içerisinde barındıran bu kirli oyuna hiçbir kamu emekçisinin gelmeyeceğini ve aylık 88 TL’ye  itibar etmeyeceğine inanmaktayız.

Bugün % 1 barajı getiren hukuk tanımaz bu zihniyet, yarın % 5, 10, 20 barajı da getirebilir. Hatta sözleşme ile imza altına alınan zamlardan komisyon bile alabilir. Özgür sendikacılığı bitirmeyi başarabilirlerse, alırlarda. 

Bütün kamu emekçilerinin,  dava konusu yapmış olduğumuz bu hukuksuzluğa ve yandaş sendikacılığa karşı yarın çok geç olmadan şimdiden dik durmasını, emeğimize, geleceğimize ve sendikal örgütlenme özgürlüğümüze sahip çıkmaya, bir sonraki Toplu Sözleşmede Türkiye’nin 4. Büyük Konfederasyonu Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalara üye olmaya, üye yapmaya, yetki vermeye davet ediyoruz.

Yetki Verin, Farkımızı Gösterelim.

Yaşasın Örgütlü, Vatan, Cumhuriyet, Emek Mücadelemiz.

Yaşasın Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu,

Yaşasın Büro-İş Sendikası

Sosyal Medyada Paylaş