SADECE HAKİM-SAVCIYI GÖZETEN ÜCRET ANLAYIŞINA ARTIK YETER!

YARGI ÇALIŞANINI YOK SAYAN
HAKİM-SAVCI ODAKLI BAKIŞA
DUR DEMEK İÇİN!!!
SADECE HAKİM-SAVCIYI GÖZETEN ÜCRET ANLAYIŞINA
YETER ARTIK DEMEK İÇİN!!!
12 EYLÜL CUMA GÜNÜ SAAT 12:30’DA ADALET BAKANLIĞI EK BİNA ÖNÜNDEYİZ.Sendikamız BÜRO İŞ, etkinlik kapsamında Adalet Bakanlığı’na mektup, e-posta ya da faks yoluyla yargı çalışanlarının sesini duyuruyor. Ekteki metni Adalet Bakanlığı’nın (0312) 417 71 13 nolu faksına, info@adalet.gov.tr e-posta adresine ya da Adalet Bakanlığı Kızılay Çankaya/Ankara adresine mektup olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca BÜRO-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ Mithatpaşa Caddesi 21/10 Kızılay Çankaya/Ankara adresine gönderebilir ya da sendika genel merkezimizin 0 (312) 432 50 56 numaralı faksına iletebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı’na Gönderilecek Metin için tıklayınız.

12.09.2014

Sayın Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı

Yargı çalışanları büyük ekonomik, sosyal, fiziki zorluklarla karşı karşıya görev yapmaktadır. Kalıcı ve sürekli bir çözüm yerine günü kurtarmaya yönelik adımlarla Hakiminden Savcısına, Hizmetlisinden Mübaşirine, Zabıt Katibinden Yazı İşleri Müdürüne, Yargıtay emekçilerinden, Sayıştay ve Danıştay emekçilerine, Bölge idare mahkemesi emekçilerinden Anayasa mahkemesi çalışanlarına kadar yargının bir bütün olduğu gerçeği göz ardı edilerek sorunlar yıldan yıla, nesilden nesile devredilmektedir.

Son derece güç koşullarda fedakârca görev yapan, tüm yasal ve ekonomik kazanımları birer birer ellerinden alınan, fazla mesaileri, havuz ücretleri kesilen, nöbet izni dahi kullandırılmayan yargı çalışanları olarak sorunlarımızın çözülmesi için gelecek bir olumlu adımı beklerken; yazılı ve görsel basında hâkim ve savcılara 1155 TL seyyanen zam yapılacağı yer almaktadır.

Tıpkı biz yargı çalışanları gibi tüm kamu çalışanlarının da yıllardır beklediği sözleşmeliye kadro, fazla mesai, sicil affı ve bir derece verilmesi konularında hiçbir olumlu gelişme yaşanmadığı gibi; hâkim ve savcılara seyyanen zam verilmesi ve yine hâkim ve savcılara sicil affı getirilmesi gündeme taşınmıştır.

Yargının bağımsızlığı, hâkimlerimizin ve savcılarımızın şüphesiz her türlü siyasi etki ve nüfuza karşı bağımsızlığını gerektirdiği gibi ekonomik, mali ve sosyal bağımsızlığını da gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan yargının en önemli sacayaklarından olan hâkimlerimizin ve savcılarımızın vicdanları ile cüzdanları arasında bırakılmamaları şüphesiz elzemdir. Bununla birlikte; adında “Adalet” bulunan bakanlığın, yargıyı sadece hâkimler ve savcılardan ibaret görmesi kabul edilemez.

Yakın geçmişte de birden çok kez hâkimlerimizin ve savcılarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yapılmış ancak hâkimler ve savcılar dışında kalan yargı çalışanlarına yönelik herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Hakimler ve savcılara yapılan iyileştirmeler nedeniyle yargı çalışanları arasındaki gelir adaletsizliği ve ekonomik uçurum artmış; promosyon sözleşmesi gibi gelir kalemlerinde meydana gelen kimi bazı adaletsizlikler nedeniyle de bu uçurum daha da derinleşmiştir.

Son derece güç koşullar altında hiçbir ekonomik, sosyal, mesleki güvencesi bulunmayan, açlık seviyesindeki ücretleri ile yargının asıl yükünü omuzları üstünde taşıyan biz yargı çalışanlarının görmezden gelinmemesi, hâkim ve savcılara yapılacak iyileştirmeden azami ölçüde yararlandırılması çalışma barışını güçlendirecek ve biz yargı çalışanlarının çalışma şevkini ve iş verimini de önemli ölçüde artıracaktır.

Yıllardır süregelen mağduriyetimizin bir nebze olsun ortadan kaldırılmasını teminen; hâkimler ve savcıların özlük haklarında yapılacak iyileştirmelerden biz yargı personelinin de yararlandırılması ile kişisel olarak da söz vermiş bulunduğunuz fazla mesai mağduriyetimizin bir an önce giderilmesi yönünde gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı gösterilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

Adı Soyadı

İ M Z A


Sosyal Medyada Paylaş