6. Dönem Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgemiz.

Büro-İş Sendikası olarak;  17-19 Kasım 2022 tarihleri arasında toplanan 6. Dönem Başkanlar Kurulumuzda  sonuç bildirgesi hazırlamıştır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


BÜRO-İŞ SENDİKASI

 6. Dönem Başkanlar Kurulu

Sonuç Bildirgesi

 

Büro-İş Sendikası 6. Dönem Başkanlar Kurulu, 17-19 Kasım 2022 tarihleri arasında toplanmış ve işbu sonuç bildirgesini hazırlamıştır. 

Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizden başta emekçiler olmak üzere toplumun çok büyük kesimi her geçen gün daha fazla etkilenmektedir. İktidar tarafından ekonomik krizin faturası, yedek iş gücü olarak görülen işsizlerle birlikte özel sektör ya da kamu sektörü fark etmeksizin ülkemizde yaşayan tüm emekçilere kesilmektedir.

İktidar, bir yandan krizin faturasını emekçilere keserken ve bu şekilde halkı yoksullaştırmaya devam ederken, diğer yandan sermayenin çıkarlarını gözeten politikaları tereddüt göstermeden uygulamaya devam etmektedir. 

Ekonomik kriz derinleştikçe Cumhuriyetin temel kazanımlarından olan laikliğe saldırılması da bu durumda tesadüfi değildir. Zira laikliğe yapılan saldırıların altında yatan amaç, kaderci anlayışın yaygınlaştırılarak emekçilerin hak arayışının engellenmek istenmesidir. 

Emekçilerin haklarını savunduğunu iddia eden halihazırda yetkili yandaş sendikalar ise emekçilerden yana tutum ve davranış içerisine girmediği gibi iktidarın emek düşmanı politikalarına destek vermeye devam etmektedir. Yetkili yandaş sendikalar, iktidara verdiği destek ile emekçilerde oluşan, oluşacak tepkilerin önünü almaya ve emekçileri bu politikalara ikna etmeye çalışmaktadır.  

Baskıcı uygulamaların son halkası, kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak anılan yasal düzenleme olmuştur. Bu yasa ile tam da ekonomik kriz ortamında gerekçe olarak gösterilecek soyut ifadelerle halkın haber alma özgürlüğü kısıtlanmak istenmektedir. Halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanması hiçbir şekilde meşru görülemez.

Girilen seçim sürecinde popülist söylemlere konu “yüzdelik zam uygulamaları” ise açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaya çalışan kamu emekçilerinin sorunlarını çözmeyecektir.

Bu nedenlerle kamu emekçilerinin ekonomik ve demokratik haklarının elde edilmesi, korunması ve geliştirilmesi ile halkçı politikaların hayata geçirilmesinde Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve Büro-İş Sendikası görev ve sorumluluklarının farkındadır.

Büro-İş Sendikası, büro iş kolunda yer alan emekçilerin sorunlarının çözümü için dün olduğu gibi bugün de bütün örgütlü gücüyle mücadele etmeye devam edecektir.

 

Bu doğrultuda;

-        Öncelikle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle kadın emekçilere karşı yürütülen tüm cinsiyetçi uygulamalara, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına ve her türden gericiliğe karşı laik mücadelesini,

-        Kamu hizmetlerinin ranta teslim edilmesine karşı devletleştirme mücadelesini,

-        Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkı mücadelesini,

-        Sözleşmeli sözleşmesiz ayrımına son verilerek güvenceli çalışma mücadelesini,

-        Yardımcı Hizmetler sınıfının kaldırılarak içerisinde bulunan meslek branşlarının Teknik Hizmetler Sınıfına, diğerlerinin de Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilme mücadelesini,

-        Kariyer Uzman ve Denetmenlerin Merkez & Taşra ayrımının giderilmesi mücadelesini,

-        Emekçilerin ücretlerinin arttırılması, emekçilerin enflasyon altında ezilmemesi ve ücret adaletsizliğin giderilmesi mücadelesini, 

-        Kamu emekçilerine lojman, kreş ve ücretsiz servis imkânı verilmesi mücadelesini,

-        Kamu emekçilerine yapılan yemek ve giyim yardımının günün koşullarına uygun hale getirilmesi ile nakdi olarak verilmesi mücadelesini,

-        Çalışma hayatında giderek yaygınlaşan ve insan haklarına aykırı olan mobbinge karşı mücadeleyi,

-        Kamuda atama ve görevde yükselme konusunda liyakatin esas alınması mücadelesini,

-        Büro iş kolunda yer alan onlarca kamu kurum ve kuruluşunda çalışan kamu emekçisine yetkili sendikaların yandaş tutumu yüzünden verilmeyen ve bu haliyle adaletsizliğe dönüşen 3600 Ek-Gösterge düzenlemesine karşı adalet mücadelesini,

-        Soruşturma ve geçici görevlendirme gibi uygulamaların keyfi olarak yürütülmesinin engellenmesi mücadelesini örgütleme ve yükseltme kararlılığını ortaya koymaktadır.

 

Büro-İş Sendikası, tüzüğünde karar altına aldığı üzere, anti-emperyalist bir emek örgütü olarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurucu kadrolarına, ilke ve devrimlerine saldıran ve bu şekilde emekçilerin sesini kısmak isteyenlere karşı yürüttüğü mücadelesinde, kararlı duruşundan hiçbir koşulda taviz vermeyeceğini ilan eder.

 

Yaşasın Büro-İş!

Yaşasın Birleşik Kamu-İş!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Sosyal Medyada Paylaş