6 MAYIS’TA DENİZLER KÖPÜRÜR YÜREKLERDE!

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edildiler.  Ulucanlar Cezaevi’nin avlusunda kurulan darağacında şafak atmadan Saat 04’te hayatlarının baharındayken yaşamlarına son verildi. İdam edilişlerinin 44. yılındayız. Üç canın, üç devrimcinin son nefeslerini verirken “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi”, “Tam Bağımsız Türkiye” haykırışları kulakları halen  çınlatmaktadır.

68’in devrimci gençlik liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı 6 Mayıs 1972’de idam edilişlerinin 44. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

6 Mayıslarda; yürekleri Tam Bağımsız Türkiye diye atan emperyalist kuşatmaya karşı özgürlük direnişinin toplandığı,  Denizlerin bir köprü olduğu, insanların kabarıp aktığı günlerdir. 6 Mayıslar; Denizlerin, kalemini kıranların halkın vicdanında yargılandığı günlerdir aynı zamanda.

ABD’ye, NATO’ya, emperyalist yerli işbirlikçilere karşı Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşü düzenleyen Deniz Gezmiş ve arkadaşları emperyalistleri için bir tehdit oluşturmaktaydı.  Bu nedenle Denizler tutuklanarak mahkeme önüne çıkarıldı.

Gezmiş mahkeme meydanında idam kararını verenlere şöyle haykırmıştı:

“Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum. Halen de bu inancı taşıyorum. Türkiye’nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim ve bu sebeple Amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadele verdik. Bundan dolayı ölümden korkmuyorum.”

Üç fidanın aramızdan ayrılışını bugün daha iyi anlamaktayız. Ülkemizde emperyalizmin askeri üsleri, emperyalist şirketler ülkemizin topraklarında cirit atmakta işçi sınıfı ve emekçiler zor şartlarda yaşamaktadır.   Emperyalist ve işbirlikçilerin hayalleri geçmişte olduğu gibi bugünde Türkiye Cumhuriyetini, devrimlerini, laik sosyal hukuk devletinin parçalamaktır. Ancak bugün,  bizler de Denizler gibi ülkemiz üzerinde oynan oyunların farkındayız, emperyalist ve yeri işbirlikçileriyle mücadele kararlılığındayız.

Büro-İş olarak, Devrimin üç fidanını son nefeslerini verirken ki “Tam Bağımsız Türkiye” sözlerinin arkasında duracağız.  Devrimin geçleri,  her zaman yüreğimizde ve vicdanlarımızda yaşamaya devam edecektir.

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE!

YAŞASIN BÜRO-İŞ

BÜRO-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Sosyal Medyada Paylaş