Açık Teşekkür.

 

Kamu emekçilerini açlık ve sefalete mahkûm etmek, sendika seçme ve örgütlenme özgürlüğünü engellemek, sendikal tekelleşmeyi sağlamak adına sermaye güdümündeki AKP Hükümeti, Memur-Sen ve Kamu-Sen Konfederasyonları işbirliği ile Anayasa’ya, ILO ’ya ve kanunlara aykırı olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirilen Ek 4. maddesi ile getirilen yüzde 2 baraj uygulamasını Anayasa Mahkemesi, 18 Ocak 2024 tarihli Genel Kurulunda esastan görüşerek Anayasa’ya aykırı bulmuş ve iptal etmiştir.

 

Bu süreçte hak, hukuk, adalet, demokrasi ve emek mücadelesi adına vermiş olduğumuz mücadelede;

 

Yüzde 2 davasının yasalaşması üzerine kısa sürede dava dosyasını hazırlayıp Anayasa Mahkemesine iptal davası açan ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne,

 

Yazılı, görsel basın ile internet haber sitelerinin yönetici ve basın emekçilerine,

 

Gösterdikleri sabır ve destek ile Sendikamıza sahip çıkan değerli üyelerimize,

 

Konfederasyonumuz Birleşik-Kamu-İş ve başta Eğitim-İş olmak üzere konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yönetici ve üyelerine,

 

Yüzde 2 hukuksuzluğunu TBMM Genel Kurulunda, komisyonlarında, parti gruplarında gündeme getiren, basın açıklaması ve eylemlerimize destek veren siyasi parti milletvekillerine ve temsilcilerine, demokratik kitle örgütlerinin yönetici ve üyelerine,

 

Dayanışma ve destekleri için teşekkür ederiz.

 

                                                                                       

  Merkez Yönetim Kurulu

Sosyal Medyada Paylaş