Adli Yıl Açılışı Dolayısıyla Yargı Emekçilerinin Sorun ve Taleplerini Gündeme Getirdik.


Büro-İş Sendikası olarak 1 Eylül Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikaların yönetici ve üyelerinin katılımı ile Ankara Adliyesi önünde Basın Açıklaması yaparak Yargı Çalışanlarının sorun ve taleplerini gündeme getirdik.

Genel Başkanımız Alay HAMZAÇEBİ’nin yaptığı basın açıklamasının metni: 

01.09.2023-ANKARA

1 Eylül Adli Açılışında Yargı Emekçilerinin Sesi Olduk.

Konfederasyonumuz ve bağlı sendikaların yönetici ve üyelerinin de katılımıyla Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak yargı çalışanlarının sorun ve taleplerini gündeme getirdik.

 

Sendikamız adına Genel Başkanımız Alay HAMZAÇEBİ’nin yaptığı basın açıklamasının tam metni:

Basın Açıklamamızın video kaydını izlemek için tıklayınız.   https://www.youtube.com/watch?v=TjrOXGLOEIs

 

Değerli Basın Emekçileri;

Bugün Dünya Barış Günü ve 1 Eylül Adli Yıl Başlangıcı.

Öncelikle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünü referans alarak; Barışın, özgürlüğün, adaletin ve sevginin egemen olacağı; acının, savaşın ve terör olaylarının yaşanmadığı, insanların ölmediği, çocukların hep güldüğü, mutlu ve huzur dolu bir dünya diliyor ve 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz.

Kıymetli Basın Emekçileri;

Hükümet ile yandaş ve yancı sendikalar iş birliği sonucu milyonlarca memur ve memur emeklisini sefalete mahkûm edecek 7. Dönem Toplu Sözleşme Tiyatrosunun beklenen son perdesi dün oynanarak kapandı.

Yetkili ancak etkisiz Konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN Hakem Heyeti için “Hakem Yanıltmadı ve yine noterlik yaptı.” demiş. Bizde Ali YALÇIN’a Hakem noterlik yaparken sende katiplik mi yaptın diye soruyoruz. ? Toplu Sözleşme kanununa Hakem Heyeti müessesesinin konulması; hükümeti, yandaş ve yancı sendikaları kurtarmak için belirlenmiş Günah Keçisidir. Topu hakeme atarak kendi günahından vebalinden kurtulamazsın Ali Yalçın. Neden bütün emek örgütlerine çağrı yapıp iş bırakma, eylem kararları almadın. ? Kendin ve bağlı sendikaların Genel Başkanlarının bile katılmadığı göstermelik bir basın açıklaması ile bu işi geçiştirdin.? Milyonlarca üyesinden güç alan bağımsız, iradeye sahip yetkili bir sendika kadük Toplu Sözleşme yasasının arkasına sığınmaz bu işi hakeme bırakmaz, gereğini yapar. Bu şartlarda bile olsa örgütlü gücünü arkasına alıp güçlü irade oluşturarak hükümete teslim olmaz, hakkını söke söke alır.

 Sendika dilenmez, direnir; çalışanı işverene teslim etmez, güçlü şekilde temsil eder.

Hükümetin kendi beklediği enflasyonun altında önerdiği ve Hakem Heyetine onaylattığı zamları kabul etmiyoruz. Hükümetin hem sermaye yanlısı hem de iş bilmez kadrolar ile yönettiği başarısız ekonomi politikalarının bedeli kamu emekçilerine ödetilemez. Bütün kamu çalışanlarını ve emeklilerini birlik olmaya direnmeye çağırıyoruz.

Değerli Basın Emekçileri;

1 Eylül Adli Yıl Başlangıcı biz yargı çalışanları için yeni bir döneme başlamak, yarınlara umutla ve güvenle bakabilmek için önemli bir gün. Bugün Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kapalı salonlarda Adli Yıl Açılışına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmekte.  Eminiz ki şimdiye kadar olduğu gibi bugün düzenlenen etkinliklerde de yargı çalışanlarının birikmiş kronikleşmiş sorunlarına değinilmiyor, çareler aranmıyordur.

Ardı ardına gelen zamlar, hayat pahalılığı, enflasyon yaşam kalitemizi düşürmekle kalmıyor tam anlamıyla bizleri geçinemez dururumda bırakmaktadır.

Ağır ve stresli iş yükü altında özveriyle görev yapan yargı emekçileri milli gelirden ve refahtan payını alması gerekirken maalesef yoksulluk ve sefaletten payını almaktadır.

Yargı emekçileri, artık sağlıklı beslenemez, sosyalleşemez ve hatta kirasını bile ödeyemez duruma getirilmiştir. Yargı çalışanları daha ne kadar ekonomik çöküntü ve kronikleşmiş sorunlar içerisinde Adli Yıl Açılışlarına ve personelin intihar olaylarına şahit olacaktır.

Hâkim ve savcıdan ibaret sayılan yargı teşkilatında zordur emekçi olmak. Kapısında Adalet yazan binaların ardında haksızlık var, yoksulluk var, mobbing var, stres var, baskı var. Var ki var. Kapılarında adalet sarayı yazan şu duvarların dili olsa da anlatsa.

Değerli Basın Emekçileri;

Yangından mal kaçırır gibi yargı çalışanlarının adli tatilde olduğu ağustos ayında Toplu Sözleşmenin yapılmasını kabul etmiyoruz.Yandaş ve yancı sendikaların masada olduğu 7. Dönem Toplu Sözleşme ile yargı çalışanlarına hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Yıllarca biriken sorun ve taleplere her geçen gün yenisi eklenerek biriken bu sorunlar görmezden gelinmeye devam edilmektedir.

Yetkili sendikanın kazanım olarak duyurduğu bir konu var: 6. Dönemde var olan fazla mesainin 3 kat olarak uygulanması 7. Dönemde 4 Kat olarak uygulanacak. Bildiğiniz gibi mesai saat ücreti yıllık bütçe kanunu ile belirleniyor. Saatlik ücreti 5.40-TL. Mesai saat ücretimiz bugünün rakamları ile 5.40-TL artmış olacak.  Soruyoruz şimdi. Bu kazanım mıdır? 5.40-TL’ye ancak yarım simit, yarım su ya da yarım çay alınabilir. Bizlere herhangi bir kazanım sunmuyorlar. Bizlerle kafa buluyorlar.

Bir de Adliyede zabit katiplerine, mübaşirlere, teknisyenlere önlük parası olarak verilen 48,81-TL lik giyim yardımından bahsetmek istiyoruz.  Şaka gibi ama bu para ile bırakın önlük almayı bir çift çorap bile alınmaz.

Kıymetli Basın Emekçileri sizler aracılığıyla yargı çalışanlarının sorunlarını tekrar gündeme getirmek istiyoruz.

Taleplerimiz:

·        3600 ek gösterge ayrımsız tüm kamu emekçilerine verilmeli,

·        Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personel, Genel İdari Hizmetler Sınıfına, içerisinde teknik kadroda görev yapanlar Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmeli,

·        Adalet çalışanları 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanununa göre değil 4483 sayılı Memur Suçları kanununa göre yargılanmalı,

·        Yargı çalışanlarına fiili hizmet zammı getirilmeli,

·        Adalet çalışanlarına döner sermaye gelirlerinden pay verilmeli,

·        Hâkim ve Savcılarda olduğu gibi brüt maaşlarının %10’u tutarında yargı ödeneği verilmeli,

·        Adalet Hizmetleri tazminatı tabana yayılmalı, tüm yargı çalışanlarına verilmeli,

·        Veznede görev yapan personele kasa tazminatı ödenmeli,

·        Temel insani ihtiyaç olan ve Yüksek yargı mensuplarına sağlanan Milletvekili Sağlık Güvencesinden bütün çalışanlar faydalandırılmalı,

·        Bakanlıkta bulunan Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı kadrolarına hâkim ve savcı dışında bulunan diğer personeller içerisinden de atama yapılmalı,

·        Yargı çalışanlarının fazla mesai ücretleri günümüz şartlarına göre artırılarak tam ve zamanında ödenmeli,

·        Yargı çalışanlarının kaldırılan “Havuz Paraları” kaynakları zenginleştirilerek geri verilmeli,

·        Adli Yıl açılış ayında tüm yargı çalışanlarına 1 maaş tutarında ikramiye ödenmeli,

·        Nöbet görevi verilen Yargı Çalışanlarının, nöbet ücreti ve izinlerinde komisyonlar arasındaki uygulama farklılıkları giderilmeli,

·        Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında sözlü sınav şartı kaldırılmalı,

·        Ek ödeme, tazminat benzeri ödemeler ile Seyyanen zamlar kök maaşlara yansıtılmalı,

·        Vergi oranı yüzde 15 olarak sabitlenmeli,

·        Büyükşehirlerde görev yapanlara büyükşehir farkı verilmeli, kira yardımı yapılmalı,

·        Yemek, Lojman ve kreş sorunları bir an önce çözüme kavuşturulmalı,

·        Ulaşım ödeneği, tüm adliye çalışanlarına ödenmeli,

·        Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerinde çalışan personelin sorunları çözülmeli,

·        Sosyal tesislerden ve lojmanlardan tüm çalışanlar eşit şekilde faydalandırılmalı,

·        Yargı çalışanlarının gerek adliye içinde gerekse adliye dışında can güvenliği sağlanmalı,

·        Çalışma koşulları düzeltilmeli,

·        Mobbinge karşı çalışanları koruyan uygulamalar hayata geçirilmeli,

·        Disiplin affı çıkarılmalı,

·        Personel alımına hız verilerek; iş yüküne uygun olarak çalışan sayısı arttırılmalı,

·        Sendikal örgütlenme ve sendika seçme özgürlüğünün önündeki % 2 barajı kaldırılmalı, Grev hakkını kapsayacak Toplu Sözleşme yasası yeniden düzenlenmelidir.

Büro-İş Sendikası olarak; yeni adli yılın mobbingden, baskıdan, cezadan uzak; haktan, hukuktan, adaletten yana, güvenli, huzur içinde, liyakatin esas alındığı, çalışma barışının temin edildiği, yargı çalışanlarının emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olmasını diler; yargı çalışanlarının haklı taleplerini gündeme getirmeye ve mücadele etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Gelin hep birlikte mücadelemizi büyütelim.

 

Sosyal Medyada Paylaş