Anayasa Mahkemesi yüzde 2 barajını iptal etti.

Emekçiyi yoksullaştırmak, sefalete mahkum etmek ve sömürmek, sendika seçme ve örgütlenme özgürlüğünü engellemek, sendikal tekelleşmeyi sağlamak için sermayenin güdümündeki AKP Hükümeti ile sendikacılığı zenginleşme, makam mevki aracı olarak görüp yöneticilerini zenginleştirip saltanat süren, üyesini yoksullaştıran genel yetkili konfederasyon Memur-Sen ve Kamu-Sen işbirliği ile Anayasa’ya, ILO’ya, 4688 sayılı Kanun’a aykırı olarak yasalaştırılan yüzde 2 barajı Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle daha önce 6. Dönem Toplu sözleşme ile yüzde % 1 barajı getirilmişti. Sendikamızın Danıştay nezdinde açmış olduğu yürütmeyi durdurma talepli dava sonucu Danıştay önce yürütmenin durdurulmasına , esastan ise söz konusu toplu sözleşme maddesini oy birliği ile iptal etmesi üzerine üyelerimiz hak kaybı yaşamamıştır.

Aynı çevreler Danıştay’ın oy birliği ile iptal ettiği düzenlemeyi bu kez 22/12/2022 tarihli ve 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen ek 4. Maddesi ile yüzde 2 barajı getirdiler.

Anayasa Mahkemesi söz konusu kanun hükmünü 18 Ocak 2024 tarihli Genel Kurul Gündeminde görüşerek Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiştir.

Bu süreçte üyelerimizin hak kaybı yaşamaması için kanun yasalaşır yasalaşmaz gün geçirmeden Danıştay ve  İdare Mahkemesinde sendikamız ve bir yöneticimiz  adına davalar açılmış bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı Resmi Gazete ’de yayınlar yayınlamaz Danıştay ve İdare mahkemesi üzerinden alınacak emsal karar ile üyelerimizin geçmişe yönelik toplu olarak hak kayıplarının telafisi için süreci yakından takip etmekteyiz.

Buradan bütün kamu çalışanlarına çağrımız; tam bağımsız, emekten yana mücadele veren ve bu mücadelesi ile Türkiye’nin en etkin, sayısal olarak da 3 üncü en büyük memur sendikaları konfederasyonu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalara üye olmaya,  güç vererek genel yetkili sendika yapmaya davet ediyoruz.

Birlikte omuz omuza, sırt sırta vererek geçmiş kayıplarımızı telafi edeceğiz yeni kazanımlar elde edeceğiz.

Yandaşa, yancıya ve türevlerine muhtaç değilsiniz. Alternatif var.

 

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz,

Yaşasın Birleşik Kamu-İş,

Yaşasın Büro-İş.

 

Sosyal Medyada Paylaş