Büro-İş’imiz 15 Yaşında;

Türkiye Cumhuriyetin kurucu kadrosunun iradesine sahip kurucular tarafından 30 Mayıs 2006 yılında kurulan Büro-İş Sendikası, kuruluşundan bugüne kadar ilkeleri ve amaçları doğrultusunda sapmadan, kararlı bir şekilde anti-emperyalist duruşu ile 15 yıldır Vatan, Cumhuriyet, Emek mücadelesini onurlu bir şekilde vermektedir.

Büro-İş; bir sendikadan daha fazlasıdır. Edindiği misyonu gereği sessiz çoğunluğun sesidir. Emekçinin umududur. Dik duruşun adıdır.

Türkiye’nin son onlu yıllar içinde bulunduğu siyasi iklim yapısı içerisinde Büro-İş sendikamızın; özellikle laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin temellerini sarsmaya ve yıkmaya yönelik bütün oluşumlara, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, emekçi kesimin ekonomik olarak sömürülmesi, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının baskı altına alınarak yandaş yapılması, emekçilerin örgütlenmesinin engellenmesi karşısında verdiği kayıtlara geçen mücadele takdire şayandır.

Son günlerde Türkiye de ortaya saçılan mafya, siyaset, basın, bürokrasi arasındaki kirli ilişkiler değerlendirildiğin de, çıkar gruplarının toplumun milli ve manevi değerlerini kullanarak kutuplara ayrıştırarak sömürdüğü anlaşılmaktadır. Demokratik ülkelerde hükümetler mafyayı çökertirken ülkemizde hükümetin mafyaya tavizler vererek miting yapmasına olanak sağlandığına, mafya üzerinden topluma korku vererek toplumu baskı altına aldığına,  demokrasiyi askıya almaya çalıştığına, gazetecinin mafyayı deşifre etmesi gereken yerde mafyanın namusu maaşı kadar olan yandaş gazetecileri deşifre ettiğine üzülerek şahit olmaktayız.

Yine son zamanlarda kuruluşun ve kurtuluşun önderi ulusal kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e özellikle devlet yöneticilerimizin huzurunda din adamı sıfatı taşıyanlar tarafından dua adı altında hakaret edildiğine ve bu yöneticilerin duaya âmin diyerek hakaretleri onayladıklarına, hakaret eden bu kişiler hakkında işlem yapmadıklarını hatta teşvik ettiklerine tanık olmaktayız.

Büro-İş Sendikası olarak; adam kayırmacılığına, liyakatsizliğe, sömürüye karşı,  hak, hukuk, adalet, temiz toplum için mücadele etmeye, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetine tavizsiz olarak sahip çıkmaya,  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunmaya, takip etmeye ve bu kişilerle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu onurlu mücadeleyi başlatan kurucularımıza; devam ettiren, omuz veren yönetici, temsilci ve üyelerimize şükranlarımızı sunar,  görev başında vefat eden emekçi şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz.

Yaşasın Onurlu; Vatan, Cumhuriyet, Emek  Mücadelemiz !

Yaşasın Büro-İş !

Yaşasın Birleşik Kamu-İş !

 

Büro-İş Sendikası

Sosyal Medyada Paylaş