Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Cumhuriyet; ‘Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu’ yönetim şeklidir. Demokratik, laik ve sosyal Cumhuriyet ve onun kazanımları ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır.

 

Cumhuriyet; bir çağdaşlaşma, kulluktan eşit yurttaşlığa geçiş, aklı ve bilimi rehber alan büyük bir sosyal projedir.

 

Cumhuriyeti; “Bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.”  olarak ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri Cumhuriyetimizin 98. Yılına girdiğimiz bu günlerde son yıllarda Türkiye’nin siyasal ve ekonomik yapısında yaşanan savrulmalar sonucu gelinen noktada daha da anlam kazanmaktadır.

 

Atatürk döneminde kendi ürettiği aşılar ile milyonlarca kişiyi salgından koruyan, şekerden kağıda,  demir çelikten petro kimyaya, silahtan, ağır sanayiye tekstile, camdan ilaca, madenden enerjiye, eğitimden sağlığa kadar  kamucu politikalar ile ülkeyi ayağa kaldırıp ekonomik büyüme ve gelişmesini sağlayıp, parasının değerini koruyan bir Türkiye Cumhuriyetinin son 20 yılında iktidarda olan AKP Hükümeti döneminde Cumhuriyet, "kimsesizlerin kimsesi" olabildi mi?...


Elbette hayır.

 

Günümüzde AKP Hükümetinin uyguladığı Neo-liberal ekonomi politikaları ile yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik, enflasyon, döviz kuru, faiz, özelleştirme ve dışa bağımlılık artarak halk daha da fakirleştirilmiştir.  

 

         AKP’nin uzak durduğu Cumhuriyetin halkçılık ve devletçilik ilkeleri ile kamuculuk ve planlama anlayışının önemi bu günlerde daha da artmıştır.

 

Çözüm olarak toplumsal barış, ekonomik ve siyasal bağımsızlık; kamucu, halkçı, devletçi, antiemperyalist ekonomi politikaları ile sağlanabilir.

 

Büro-İş Sendikası olarak; Ulusumuzu demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi evrensel değerlerle buluşturan Cumhuriyet yönetimimizin 98. yılında; başta kurucumuz ve ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

 

 Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Sosyal Medyada Paylaş