Cumhuriyet Bayramımız Kutlu ve Ebedi Olsun.

Büro-İş Sendikası olarak Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın onurunu, heyecanını, coşkusunu yaşamaktayız.

Cumhuriyet yönetimi, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden bir devlet yönetim şeklidir. Devletin temel organlarının belirli süreliğine seçimle iş başına geldiği bir yönetim biçimidir.

Cumhuriyet yönetiminde egemenlik; bir kişinin, bir ailenin ya da bir sınıfın değil, kamu yararını ön planda tutan, ulusun elinde olduğu bir yönetimdir.

Cumhuriyet, bütün yurttaşları kanun önünde eşit sayan, onlar arasında bir ayrımcılık yapmayan, onların devlet yönetimine eşit olarak katılımını sağlaması, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini Anayasal güvenceye alan bir yönetimdir.

Cumhuriyet yönetimi aynı zamanda insan unsuruna verdiği değer ile çağdaşlaşmayı, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı en iyi gerçekleştirecek ortamı da sağlar.

Cumhuriyet; bir çağdaşlaşma, kulluktan eşit yurttaşlığa geçiş, aklı ve bilimi rehber alan büyük bir sosyal projedir.

Cumhuriyet’in temeli laik bir dünya görüşüne dayalıdır. Bu gerçek gözden kaçırılmamalıdır.

Atatürk ve cumhuriyet, birbirini tamamlayan ve tanımlayan iki kavramdır. Cumhuriyeti bütün yönleriyle anlayabilmek için Atatürk'ü, aynı şekilde Atatürk'ü anlayabilmek için de tam ve sağlam temellerden hareket ederek, cumhuriyeti tanımak gerekir. Çünkü Cumhuriyet, Atatürk'ün Türk millî varlığının korunması, refaha ve mutluluğa erişmesi için düşündüğü, ümit ve arzularını şekillendirdiği bir idare tarzıdır.

Cumhuriyet erdemdir. Erdemsiz kişiler cumhuriyeti anlayamaz.

Cumhuriyet, ulus bilincini kavrayamamış, aklını kiraya verenler, biatçılığı benimseyen, halkı sömüren emperyalizme hizmet ederek varlığını sürdürmeye çalışanlar için istenmeyen düşman bir yönetim şeklidir. Üretmeyen, başkasının sırtından geçinen kişiler aklı, bilimi, aydınlığı, çağdaşlaşmayı temsil eden Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapmaktadır.

Cumhuriyet sayesinde makam mevki sahibi olup cumhuriyet ve onun kurucu lideri Atatürk düşmanlığı yapanlar unutmasınlar ki, varlık sebeplerini ve yaşamlarını cumhuriyete ve onun kurucu lideri Atatürk’e borçludur.  Bir baltaya sap olamayacakları ateşten koruyanda Cumhuriyet rejimdir.

Günümüzde AKP Hükümetinin uyguladığı Neo-liberal ekonomi politikaları ile yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik, enflasyon, döviz kuru, faiz, özelleştirme ve dışa bağımlılık artarak halk daha da fakirleştirilmiştir.  

AKP’nin uzak durduğu Cumhuriyetin halkçılık ve devletçilik ilkeleri ile kamuculuk ve planlama anlayışının önemi bu günlerde daha da artmıştır.

Atatürk; gemisini terk etmeyip,  kurtaran kaptandır.

Cumhuriyet yönetimi Atatürk önderliğinde çok büyük fedakârlıklarla kazanılan ölüm kalım savaşından sonra gerçekleştirilmiştir.

Yurt diye Anadolu'yu; Yol diye Cumhuriyeti; Onur diye tam bağımsızlığı; Önder diye Atatürk'ü; seçen yurttaşlar ve Cumhuriyet kuşağı Büro-İs Sendikası üyeleri olarak Türkiye Cumhuriyetini Büyük Önderin çizdiği yolda sonsuza kadar yaşatacağız.

Büro-İş Sendikası olarak; Ulusumuzu demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi evrensel değerlerle buluşturan Cumhuriyet yönetimimizin 99. yılını kutlar; başta kurucumuz ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

Büro-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu

 

 

Sosyal Medyada Paylaş