Danıştay 400-TL hukuksuzluğunun yürütmesini durdurdu.

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan ve yancı sendikaların da destek verdiği 6. Toplu Sözleşme ile sendikalara getirilen % 1’lik baraj uygulaması sonucu iş kolunda bulunan toplam çalışan sayısının % 1’den az olan sendika üyelerine üç ayda bir ödenmeyecek 400-TL hukuksuzluğuna karşı  Danıştay’da yürütmeyi durdurma talepli olarak açmış olduğumuz davada Danıştay  yürütmeyi durdurdu.

Bütün sendika üyeleri ayrım yapmadan 400-TL’den yararlanacak.

Bu yandaş ve sömürü düzeninde; haksızlığa, liyakatsizliğe, adam kayırmacılığına, dur demek, kazanım elde etmek için bütün kamu emekçilerini Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalara üye olmaya, üye yapmaya davet ediyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak yetkiye talibiz.

Yaşasın Örgütlü Vatan, Cumhuriyet Mücadelemiz,

Yaşasın Büro-İş Sendikası,


Sosyal Medyada Paylaş