Eğitim-İş Genel Başkanımız Sn. Kadem ÖZBAY'ın yanındayız.

KAMUOYUNA

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş Sendikamızın Genel Başkanı Sn. Kadem ÖZBAY, Sendika tüzüğü ve Anayasamızda açıkça yazılı olan ilkeler doğrultusunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kimi çevrelerce bilinçli olarak çarpıtılmış ve kendisi hakkında bir linç kampanyasına dönüştürülmeye çalışılmıştır.

Bilinmelidir ki; Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyetin kurucu değerlerini kendisine rehber kabul ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini ve demokratikleşmesini savunur ve mücadele eder.  Bu uğurda ülkemizi; eşitlik, adalet, özgürlük ve insan hakları gibi evrensel değerler çerçevesinde çağdaş bir noktaya taşımayı hedefler.

Emek mücadelesi ve sendikal örgütlenme ancak; hukukun üstünlüğünün egemen kılındığı demokratik, laik bir cumhuriyette söz konusu olabilir.

Bireylerin hukuki güvenliği ancak eşitlik temelinde sağlanabilir. Aksi takdirde siyasi gücü elinde bulunduranlara göre şekillenen, üstünlerin hukukuna dönüşen bir hukuk sisteminde temel hak ve özgürlüklerden, adaletten bahsetmek mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki, “ayarını bozduğun kantar, bir gün gelir seni tartar.”

Sendikanın her bir üyesi gibi yönetiminde yer alan kimsenin de, hem bir yurtsever olarak hem de Tüzüğü gereği hukukun üstünlüğünü vurgulaması görev ve yetkisindedir, olmalıdır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak; Nereden gelirse gelsin, her türlü terörün karşısındayız. Ülkemizin üniter yapısını ve toprak bütünlüğünü her zaman savunuruz. Bizlerin yurtseverliğini sorgulamak hiç kimsenin haddine değildir.

Bütün bu saldırı ve linç kampanyalarının asıl sebebi açık ki: Kamu emekçilerinin haklarının gerçek savunucusu ve güçlü sesi olan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun hızlı bir şekilde büyüyerek güçlenmesi ve yetkiye doğru emin adımlarla yürümesidir.

Bugün eylem ve söylemleri ile Türkiye’nin en etkili sendikası olan Eğitim-İş’in kendi iş kolunda 3. büyük konuma gelmesi bazı yandaş ve yancı sendika ve çevrelerini rahatsız etmiş, linç kampanyaları ile ön kesmeye çalışmışlardır.

Büro-İş Sendikası olarak; Eğitim-İş’in kuruluş felsefesinden ve ilkelerinden taviz vermeden mücadele eden Genel Başkan Sn. Kadem ÖZBAY’ın yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Merkez Yönetim Kurulu 

Sosyal Medyada Paylaş