Emekçiyi çarpmak için, bürokratlar çarpıldı.

Beceriksiz ekonomi yönetimi ve Kovid-19 pandemisi nedeniyle gerçek işsizlik sayısının 8 milyona yaklaştığı Türkiye’de 2020 yılının ilk çeyreğinde milli gelirimizin % 4.5 arttığını, hayali rakamlar içerir verilen kredilerle ekonomiye çarpan etkisinin 600 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanının rüyalarına yorumlayamayan  TÜİK’in   Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Konya, Manisa, Siirt ve Trabzon illerinde  bulunan 10 Bölge Müdürü Cumhurbaşkanlığının 8 Haziran 2020 tarih ve 2020/261 Kararı ile çarpıldı.

Zamanlaması da çok manidar olan bu kadar çok bölge müdürünün  aynı anda  görevden alınması pek rastlanılır bir durum değildir.

Devletin Resmi İstatistik Programını hazırlamak, ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamakla görevi olan TÜİK’in özellikle açıkladığı  enflasyon ve işsizlik rakamları kamuoyunda her zaman tartışma konusu olmuştur. TÜİK açıkladığı bu verileri taşra teşkilatlarından elde etmektedir. Taşra teşkilatı, ulusal düzeydeki sayım ve araştırma faaliyetlerinde sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt yapısını oluşturmakla ve üretmekle görevlidir. Bölge Müdürleri bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu sağlamaktan doğrudan TÜİK Başkanına karşı sorumludur. TÜİK taşra teşkilatı  26 bölge müdürlüğünden oluşmaktadır. Bu bağlamda bölge müdürlüğü önem arz etmektedir.


2020’nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam alan memurlar için Önümüzdeki 2020 Temmuz ayında memur ve emeklilerinin maaşlarına yansıtılması açısından  Haziran   ayı enflasyonunun çok önemi bulunmaktadır. TÜİK Ocak-Mayıs aylarını kapsayan beş aylık enflasyon oranını 4.57 olarak açıkladı. Haziran ayının enflasyon oranın da açıklanmasıyla memur ve emeklisinin alacağı zam oranı da belli olacak.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle halkına maske dağıtamayıp iban veren, yetmedi SMS ile 10-TL bağış isteyen hükümet TÜİK’in 10 Bölge Müdürünü görevden alarak Haziran enflasyonunu düşük göstereceğinin, gerçek enflasyon ile memur ve emeklisini çarpacağının işaretini vermiştir.

Önce bürokratları çarptılar, sonra emekçiyi çarpacaklar. Hazine ve Maliye Bakanının söylediği çarpan etkisi aslında tam da budur. Sn. Bakanın istediği enflasyonu düşük gösterecek, işsizlik oranını sıfırlayacak, ekonomiyi uçuracak rüyalarını yorumlayan ve gerçekleştirecek bölge müdürleri aradığını anlamak için kâhin olmaya gerek yok.

                            Büro-İş Sendikası

                     Merkez Yönetim Kurulu

                                        

Sosyal Medyada Paylaş