Hükümet Yargı ve Savunmadan elini çek.

Savunma hakkının, hak arama özgürlüğünün, demokrasinin, laik hukuk devletinin ve evrensel nitelikli genel hukuk kurallarının etkin biçimde uygulanmasının en büyük güvencesi olan Barolar, bağımsız yargı içinde bağımsız savunmayı temsil eder. Hukukun üstünlüğü kavramının  gerçekleşmesi için savunma tarafını oluşturan baroların    yürütme organı karşısında bağımsız olması gerekir.

24 Haziran 2018 seçimleri sonrası oluşturulan siyasi yapı sonucu yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modeli olan güçler ayrılığı ilkesinden bir kişinin egemen olduğu güçler birliği ilkesine geçilmiştir. Bu geçiş aşaması ve devam eden süreçte yasamayı temsilen TBMM ve yargının  mahkemeler üzerinde tam vesayet kurulmuştur. Yargının savuna kısmını oluşturan barolar üzerinde de vesayetin kurulması ile bu süreç tamamlanmak istemektedir.

Avukatlık bir kamu hizmeti olup, hizmetin bu niteliği avukatı devletin bir görevlisi konumuna getirmez. Avukat devlete karşı da bağımsızdır.  Güçlü avukat ancak güçlü bir baro varsa vardır. Güçlü bir baronun olması durumunda güçlü bir savunma yapılabilir. Barolar savunmanın örgütü olarak yargının içindedirler ve bu nedenle de bağımsız olmaları gerekir.

Güçlü barolar, güçlü sendikalar, güçlü basın;  güçler birliği sisteminin isteyeceği bir oluşum değildir ve bu sistemin kurulmasına karşı büyük engeldir. Avukatlık yasasında yapılmak istenen değişiklikle emekçi kesimi sarı ve  yandaş sendikalar ile bölüp parçalayıp baskı altına alarak susturdukları gibi baroları da çoklu, alternatif baro kurarak bölüp parçalayıp, susturarak vesayet altına almak istemektedirler.

Avukatı bağımlı kılıp, onları güvencesiz bırakmak, savunma dokunulmazlığından mahrum etmek hem kişilerin hem de toplumun hak ve özgürlüklerini tırpanlayarak onları özgürlüklerinden yoksun bırakmaktır, susturmaktır.

Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti için Avukatların ve bağlı oldukları Baroların baskı altında olmadan meslek onurunu korumak, mesleğini icra etmek, bağımsız ve tarafsız yargı için yapılan “Savunma Yürüyüşü”n de yanlarında olduğumuzu, avukatlara yönelik hükümet tarafından uygulanan şiddeti kınadığımızı ve Büro-İş Sendikası olarak  hükümetin bu vesayet anlayışından vazgeçmemesi halinde bizlerinde yürüyeceğini, alınacak eylem kararlarına destek vereceğimizi belirtmek isteriz.

Büro-İş Sendikası

    Merkez Yönetim Kurulu

Sosyal Medyada Paylaş