Kamu Kurumları Korona Virüs'üne Teslim.

 

BÜRO-İŞ SENDİKASI

BASIN BİLDİRİSİ

16/03/2020

 

 

2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan ve tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan  koronavirüs ile mücadele kapsamında toplum sağlığı açısından vatandaşların yoğun şekilde hizmet aldığı sendikamız Büro-İş’in  faaliyet gösterdiği iş kolumuza dahil kamu kurumlarında sendikamızca yapılan saha  çalışmalarında maalesef yeterli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir.

 

Genelde vatandaşların yoğun şekilde hizmet aldığı ve çalışan sayısının da çok olduğu kurumların başında Adliye, Vergi Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, SGK, Nüfus Müdürlükleri gelmektedir. Dünyada 4 ay önce ortaya çıkan ve ölümcül vakalara neden olan koronavirüs ile ilgili virüs vakasının olduğu ülkelerin tecrübelerinden faydalanılmamış ve bahsi geçen kurumlarda gerekli tedbirler yeterince alınmamıştır.

 

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelge ile sınırlı sayıda olan hamile, süt izni kullanan, Sağlık Bakanlığınca belirlenen dezavantajlı grupta bulunan kronik hastalığı olanlar, engelli, 60 yaş üstü çalışanların idari izinli sayılmış ancak bunlar sosyal izolasyonu sağlamada yeterli olmamıştır.

 

Koronavirüs ile mücadele Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Dairelerinde, Adalet Bakanlığı Adliyelerde, İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüklerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Merkezlerinde dezenfektan çalışması yapmamış, çalışanlara koruyucu maske ve eldiven dağıtmamış, iş yerlerinde dezenfektan bulundurmamış, personel asgari seviyeye indirilmemiştir.

 

Özellikle Vergi Daireleri açısından Mart ayı kira geliri elde eden Gayri Menkul Sermaye Geliri mükellefleri için yoğun olduğu bir dönemdir. Bu verginin mükellefleri genellikle mali müşaviri bulunmayan koronavirüs için riskli yaş grubu olan 60 yaş ve üstü kişilerdir. Hiçbir önlemin alınmadığı vergi dairelerinde gerek çalışan gerekse mükellefler açısından büyük riskler bulunmaktadır. 31 Mart 2020 son beyan günü olan kira gelir beyanname süreleri uzatılmalı ve mükellefler bu konuda basın yayın kuruluşları aracılığıyla bilgilendirilmelidir.

 

Sonuç olarak dolaşan virüsün değil dolaştıranın insanlar olduğundan hareketle koronavirüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlama adına vergi beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması, bütün kurumlarda asgari çalışanın bulundurulması, güvenli ön büro hizmet birimlerinin kurulması, internet üzerinden yapılacak işlerin personelce evden yapılması, dezenfektan çalışmalarının yapılması, koruyucu maske ve eldivenlerin dağıtılması, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan askeri personel ile sivil devlet memurlarının kişisel sağlıkları açısından gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

 

 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

 

                                                                                                                                                                        Büro-İş Sendikası

                                                                                                                                                          Merkez Yönetim Kurulu Adına

        

                                                                                                                                                                                  Alay HAMZAÇEBİ

                                                                                                                                                                                        Genel Başkan

Sosyal Medyada Paylaş