Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, Başkalar Kurulu toplantısını gerçekleştirdik.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Başkanlar Kurulu; Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sn. Mehmet Balık Başkanlığında toplanarak gündem maddeleri değerlendirildi. Başkanlar Kurulu’na sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Alay HAMZAÇEBİ ve Genel Mali Sekreterimiz Binali KESKİN katılmışlardır. Toplantıda; konfederasyonumuz Genel Sekreteri Mücahit Dede, Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Genel Eğitim Basın-Yayın Sekreteri Levent Akça, Genel Dış İlişkiler ve ARGE Sekreteri Doğan Altun, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Temer Yiğit Güler, Ulaşım-İş Genel Başkanı Cihad Koray, Tapu Çevre Yol-İş Genel Mali Sekreteri Mustafa Kayhan Kaya hazır bulunmuşlardır.

Gündem maddeleri üzerinde, sendika başkanları ve katılımcılar düşüncelerini açıklayıp görüş birliğine varılmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş