Maliye çalışanlarının hakları yok mu.?

Kovid-19 bulaşısında vefat eden ve özveriyle görev yapan maliye çalışanlarının hakları yok mu.?

 

 18 Nisan 2020 tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 60 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı idari yapısında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda;

 

1-   Vergi Denetim Kuruluna bağlı belirli illerde bulunan 4 grup başkanlığı isim değiştirerek yine 4 tane olmak üzere Daire Başkanlığına dönüştürülmüş olup isimleri:

-Denetim Daire Başkanlığı,

    -Vergi Kaçakçılıği Denetim Daire Başkanlığı,

    -Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı,

    -Sektörel Denetim Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

 

2-   Bakanlık bünyesinde MÜKELLEF HAKLARI KURULU kurulmuştur. Kurul, mükellef haklarının korunmasına yönelik temel ilke ve kuralları belirleyip bunların benimsenmesi ve uygulanmasını sağlayacak ve mükellef hakları yönünden yapılan başvuruları değerlendirecek. Kurulun kimlerden oluşacağı ve işleyişine ilişkin usul esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

 

      3-Bakanlık bünyesinde Risk Analizi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Risk Analizi Genel Müdürlüğü ile Mükellef Hakları Kurulu oluşturulmuştur.

 

Millet iradenin olmadığı, tek adam yönetimin kapalı kapılar arkasında hazırladığı bu düzenleme ile yeni kurulan Genel Müdürlüklerin, Kurul'un ve Daire Başkanlıklarının çalışma barışına, moral motivasyona, çalışanların yıllarca birikmiş kangren olmuş sorunlarına, Kovid-19 bulaşısında vefat eden ve özveriyle görev yapan maliye çalışanlarının mağduriyetlerine bir çözüm olmayacaktır.

 

Gelir adaletsizliğinin had safhaya ulaştığı Türkiye’de kredi muslukları sonuna kadar açık olan ve asgari ücretli kadar vergi ödemeyen holding sahipleri bulunmaktadır. Aylık vergisi peşin kesilen, yüksek oranlı vergi ödeyen, borçları ve faturaları ötelenmeyen çalışanlarda vergi mükellefidir.

 

Mükellef hakları varda neden çalışan hakları yok.?

 

Bu düzenlemeler asgari ücretle çalışan emekçi  kadar bile vergi ödemeyen emperyalistlerin ve onların işbirlikçileri holding sahiplerini  korumak ve onları daha zengin yapmanın yollarını ısrarla aramaktan ibarettir.

Sosyal Medyada Paylaş