Sahte Siyasi Parti Üyeliği İçin Hazırlanan Dilekçemiz.

Türkiye'de son günlerde evde oturanların bilgisi dışında o evde yaşıyormuş gibi gösterilen yabancı uyruklu kişilere çokça rastlanılmasının ardından bu kez kişilerin haberi olmadan sahte imzalar ile siyasi partilere üye yapıldığı ortaya çıkmıştır.

Bu konu hakkında üyelerimizden ve kamu görevlilerinde de mağduriyetler yaşayan olmaktadır.

Siyasi parti üyeliği 657 sayılı Devlet Memurları kanununu 125/E –maddesine göre  “Devlet Memurluğundan Çıkarmayı” gerektirir.

Kişinin iradesi dışında ve imzası olmadan yapılan üyelikler iptal edilebilir olsa da mevzuat açısından baş ağrıtacak bir durumdur.  

Bütün kamu çalışanlarının E-Devletten siyasi parti üyesi olup olmadığını kontrol etmesi önem arz etmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak isteyenler için hazırladığımız  dilekçeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


...... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ       : ...........(isim-soyisim) (TC No: .................) ADRES:

ŞÜPHELİ  : Faili meçhul

SUÇ           : Resmi/Özel Belgede Sahtecilik TCK md. 204-207

KONU                 :İradem dışında imzam taklit edilmek suretiyle siyasi parti üyelik kaydımın yapılması hakkında şikayetimin sunulması.

AÇIKLAMALAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ...... okul/kurumunda görev yapmakta olan bir kamu görevlisiyim.

2-Son dönemde kişilerin iradeleri dışında siyasi partilere üye yapıldığı bilgilerinin kamuoyunda gündem olması ve E-DEVLET sistemi üzerinden kontrol edilmesi yönündeki bilgi ve haberler üzerine, daha önce hiç kontrol etmediğim E-DEVLET SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ SORGULAMA ekranından yaptığım sorgulama neticesinde .......Partisi - ........ İl/ilçe Teşkilatı  üyeliğimin bulunduğunu fark ettim.

3- İradem ve bilgim dışında yapılmış olan bu üyeliğin, kim tarafından ve ne şekilde yapıldığını bilmiyorum. Üyelik kaydımın yapılması yönünde sözlü ya da yazılı bir beyanım ve imzam bulunmamaktadır. Şüpheli/şüpheliler tarafından imzamın taklit edilerek bu işlemin yapıldığı düşünülmektedir.

Söze konu bu eylemin Türk Ceza Kanunu’nun 204-207. maddeleri kapsamında Özel/Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu oluşturduğu açıktır.

4- Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. maddesi gereğince devlet memurlarının siyasi partilere üye olması yasaklanmıştır. Bu çerçevede de herhangi bir siyasi parti üyeliği yapmış olmam ve buna onay vermem de mümkün değildir. Taklit edilen imzam ile üyelik kaydı yapılmasının yanı sıra, idari anlamda disiplin suçu oluşturacak siyasi parti üyeliğinin tarafımı zarara uğratacağı açık olup, şüpheli/şüpheliler tarafından gerçekleştirilen eylemin bu yönüyle de suç oluşturduğu açıktır.

5- E-Devlet üzerinden üyeliğin iptali mümkün olsa da sadece bu şekilde üyeliği sonlandırmış olmam halinde kayıtlarda, bir siyasi partiye iradem ile üye olmuş ve sonrasında da irademle istifa etmiş olarak görüneceğim için, idari anlamda soruşturmaya muhatap olmam durumunda tarafımı ispat bakımından zora sokacağı endişesini taşımaktayım. Bu nedenle işbu şikayetim kapsamında imza örneklerimin alınmasını, sonrasında da sahte imza ile üyelik kaydımın yapıldığı siyasi partiden üyelik kayıt evraklarının asıllarının celp edilmesiyle imza incelemesinin yapılmasını öncelikle ve önemle talep ederim.

Bu nedenleler işbu şikayet yoluna gidilmesi zorunlu olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Arz ve izah edilen sebeplerle, tarafımdan imza örneklerimin alınmasını, sonrasında da sahte imza ile üyelik kaydımın yapıldığı siyasi partiden üyelik kayıt evraklarının asıllarının celp edilmesini, anılan eylemleri gerçekleştiren kimliği tespit edilecek şahıslar hakkında soruşturma başlatılarak, kamu davası açılmasını talep ederim. TARİH

İsim-soyisim-imza

Sosyal Medyada Paylaş