Sendika Yöneticileri El Etek Öpmez, Eylem Yapar; Dilenmez Direnir; Muhannat Olmaz, Mücadele Eder.

               Sendika Yöneticileri El Etek Öpmez, Eylem Yapar; Dilenmez Direnir; Muhannat Olmaz, Mücadele Eder.

Bir Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı daha ekonomik, sosyal haklarımız gibi geride kaldı.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununa göre; Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla; hükümet ile en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının başkanının katılımı ile yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK)  2021’in ilk toplantısı 30 Mart 2021 Tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapıldı. Bir önceki KPDK toplantısı 15 Eylül 2020  tarihinde yapılmıştı.

Kanun gereği her yıl mart ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanan KPDK’da bugüne kadar kamu çalışanları için her hangi bir olumlu gelişme olmamıştır. İki toplantı arasında hükümetin bütçe oluşturma süreci de yaşanmıştır. Yetkili sendika ve yöneticileri her zaman olduğu gibi etkisiz kalmıştır. Bu toplantılarda değişen sadece fotoğraf karelerinde bulunan mekânsal dekor, kişisel kostüm ve aksesuarlardır.

Kamu çalışanlarının; Seyyanen Zam, Sözleşmeliye Kadro, Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılması, Ek-Gösterge, Gelir Vergisinde Adalet, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Açılması, Sözlü Sınavın Kaldırılması, Liyakat Esaslı Atama ve Görevlendirme olmak üzere başlıca taleplerinin arkasında yetkili sendika tarafından durulmamıştır kararlı bir şekilde gündeme getirilmemiştir. Sendika yöneticileri el etek öpmez, eylem yapar; dilenmez direnir, muhannat olmaz, mücadele eder.

Bu yıl Ağustos ayında yapılacak 2022-2023 dönemini kapsayacak Toplu Sözleşme görüşmelerinden de malum sendika ve yöneticilerinin temsil yeteneği ve irade zayıflığı dolayısıyla kazanım elde edeceğinden kamu çalışanları umutlu değildir.

 

Bütün kamu çalışanlarına çağrımız şudur ki; Karamsar olmaya değil, doğru Konfederasyon ve ona bağlı sendikaların çatısı altında birleşip mücadele etmeye gerek var.  O konfederasyon Birleşik Kamu-İş’tir, sendikalarda ona bağlı sendikalardır.

Hak verilmez, alınır. Mücadele edip alacak irade Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalarda mevcuttur.

Daha fazla sömürülmemek, elimizde olanları kaybetmemek, kazanım elde etmek için sizleri Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalara üye olamaya, güç vermeye, birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

 

                                                         BÜRO-İŞ SENDİKASI
Sosyal Medyada Paylaş