YENİ AÇLIK SINIRI 22 BİN TL OLDU.

  

YENİ AÇLIK SINIRI 22 BİN TL OLDU.

AKP Hükümetinin Cumhurbaşkanı adayının 2023 Nisan ayında en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağı seçim vaadi;  aradan geçen zaman zarfında döviz kuru, gıda, giyim, ulaşım kira fiyatları başta olmak üzere temel gıda ve tüketim harcama kalemlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları karşısında güncellenmiş yeni açlık sınırı olmuştur.

Yıllardır AKP-TÜİK işbirliği ile gerçek olmayan enflasyon rakamları baz alınarak memur ve emeklilerin satın alma gücü her geçen gün düşürülerek bugün açlık sınırında bir ücrete mahkum bırakılmıştır. Bu sefalet düzenine kendi menfaatlerini düşünüp üyelerinin üzerinden saltanat süren yetkili ancak etkisiz yandaş ve yancı sendikalarda olanca gücüyle çanak tutarak destek olmuşlardır.

Memurlar ve emekliler olarak TÜİK’e göre maaş alıp, ENAG’a göre harcıyoruz.

AKP Hükümetinin memurlar için TBMM’ye sevk ettiği kanun teklifine göre “ (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.”  hükmüne göre hesaplanmış değeri 8 Bin 77 TL tutarında ki seyyanen zam emekliliğe sayılmayacak olup bu tutardan emeklilerde yararlanamayacaktır. Kanun teklifi ile emekliliğe sayılmayacak yeni ödeme kalemi icat edilmiş olmaktadır.

Bu düzenleme; mevcut çalışanların emekli olması halinde,  emekli maaşlarının yarı yarıya düşmesine ve emekli ikramiyelerinin azalmasına sebep olacaktır.   Bu gelir kaybının emekli olmak isteyenlerin emekliliklerini ötelemesine de sebep olacağı aşikâr olup mezarda emekliliği teşvik eder niteliktedir.

Talebimiz açık ve nettir.

İnsan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz.

En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı olan 34 bin TL üzerinde olmalı. Bu tutarın üzerine Enflasyon farkı, Toplu Sözleşme Zammı ve Refah payı eklenmelidir. Seyyanen zam emeklileri de kapsamalıdır. Enflasyon farkları Yİ-ÜFE’ye göre aylık ödenmelidir. Anayasa’nın 73. Maddesine göre ödeme gücü olmayan yoksuldan vergi alınmamalı. Yoksulluk sınırı vergiden istisna edilmelidir.  Emekçiler için vergi oranı % 15’ de sabitlenmelidir.  Bütün tazminat benzeri ek ödemeler emekli keseneğine sayılmalıdır.

 

Merkez Yönetim Kurulu

Sosyal Medyada Paylaş