Yaşasın 1 Mayıs; Yaşasın Örgütlü Vatan, Cumhuriyet, Emek Mücadelemiz.

1 Mayıs; Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de işçi ve emekçiler tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan ve bu uğurda vefat eden emekçileri anma günüdür. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’müzü kutlamamız sermayenin güdümündeki AKP Hükümeti tarafından yıllardır çeşitli bahanelerle baskılanmaya çalışılmaktadır. Kovid-19 salgınının mutasyona uğrayarak arttığı bir dönemde Lebaleb kongrelerini yapan, tarikat cenazelerine müsaade eden ve pandeminin daha da artmasına sebep olan AKP Hükümeti bu yıl Kovid-19 salgınının yayılımını bahane göstererek emek sınıfının birlik ve dayanışmasını kasıtlı olarak engellemektedir.

Tam Kapanma Genelgesinden muaf tutulup Fabrikalar, atölyeler, kamu kurumlarında çalıştırılan milyonlarca emekçinin bayramını kutlamasına yasak getiren AKP Hükümeti; Liberal düşüncenin iktisadi hayatta vücut bulmuş hali olarak ortaya çıkan kapitalizm ve onu Türkiye temsilciliğinin siyasi figüranı olduğunun kanıtıdır.

Emeğin meyvesi olan sermaye ve ona hizmet eden siyasal iktidarlar tarafından her geçen yıl emekçinin alın ve akıl teri olan ücreti maliye ve para politikası araçları ile sömürülmektedir. Bu sömürü düzeninin taşeronluğunu da çalışanlar arasında dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yaparak emek sınıfını bölen sözde emek örgütü olan sarı, yandaş sendikalar yapmaktadır.

1 Mayıs’ın kamu emekçileri için sözde değil özde bayram olması için hükümetten olan taleplerimizi tekrarlıyoruz.  

Bu kapsamda geçmiş yıllardan kayıplarımızda dikkate alınarak;

1 Mayıs’ta bütün kamu çalışanlarına bir maaş Bayram İkramiyesi verilmeli.

 En düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasında ki makasın fazla açılmaması adına oransal olarak değil memura en az 2.500-TL seyyanen zam yapılması gerekmektedir.

Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı,  bu tutar diğer emekçilerin gelir vergisinden istisna edilmeli,

% 5 vergi indirimi ücret geliri elde eden emekçilere de uygulanmalı ve düşük ücret geliri elde edenler için vergi oranı % 10’da sabitlenmelidir.

Sözleşmelilere Kadro verilmeli,

3600 ek gösterge sözü yerine getirilmeli,

Memurun almış olduğu tazminat benzeri ek ödemeler emekliliğe sayılmalı.

Özel Güvenlik Görevlilerine fiili hizmet zammı ve silah tazminatı verilmeli,

TSK sivil devlet memurlarına fiili hizmet zammı ve askeri yan ödeme kararnamesi verilmeli,

Kredi Yurtlarda çalışan Yönetim Memurlarına nöbet hizmeti karşılığı mesai ücreti ödenmeli,

Adliye çalışanlarına yargı tazminatı verilmeli,

SGK Personeline uzmanlık sınavı açılmalı

Defterdarlık ve Gelir Uzmanlarının merkez & taşra ayrımı giderilmeli,

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit, güzel ve sağlıklı bir dünyada yaşama umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutlarız.

 

Büro-İş Sendikası

Sosyal Medyada Paylaş