Yeni Adli yıla geçmişin çözüm bekleyen sorunları ile giriyoruz.

Türk yargısı devasa hale gelen geçmişin ve günümüzün sorunları ile karşı karşıyadır. Her adli yıl açılışında ortaya konulan sorunlar sonraki yıla devredilen çözümlenmemiş ve çözümlenememiş sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Her adli yılda olduğu gibi, dilek ve temennilerden öteye gidemeyen, kalıcı çözümler üretemeyen ve toplumsal güvenilirliği adeta tartışmalı bir boyut kazanan bir yargı tablosuyla karşı karşıyayız.

Bu tablonun yegane mağduru halkımız ve çalışanlardır. Zira bağımsız yargının olmadığı bir ülkede iş güvencesinden tutunda, temel hak ve özgürlüklerden dahi bahsedilemez.

Yargı personelinin yok sayıldığı, tüm yasal ve ekonomik kazanımlarının birer birer ellerinden alındığı, fazla mesai ücretlerinin ödenmesinden ulaşım yardımlarına, havuz ücretlerinden nöbet izinlerine kadar pek çok kazanımlarının yerle yeksan edildiği bir ortamda; bir bütün olarak devletin, yargının en temel taşı olan yargı çalışanlarını görmezden gelmesi şaşılacak bir durum değildir.

15 Temmuz hain kalkışması sonrasında da görüldüğü üzere; son derece güç ekonomik, fiziki ve sosyal koşullarda fedakârca görev yapan yargı emekçileri bırakınız yeni hak kazanımlarını, geçmişte kaybettiği haklarının yarattığı tahribatında etkisiyle ekonomik açıdan çok daha gerilere düşmüştür.
Bağımsız bir yargı için yargıyı oluşturan tüm kesimlerin el ele, yanlış iliklenen ilk düğmeden başlamak suretiyle, yargı çalışanlarının sorunlarınında masaya yatırıldığı bir çözümün parçası olma ümidiyle; Yargının bağımsız, savunmanın güçlü ve özgür olduğu, yargı çalışanlarının yok sayılmadığı bir adli yıl olması temennisiyle yeni adli yılın tüm meslektaşlarımıza sağlık, başarı ve mutluluklar getirmesini dilerim.

​Haydar ŞAHİNDOKUYUCU
​ BÜRO-İŞ

Sosyal Medyada Paylaş