2020 Yılı Bütçesi Hakkında Basın Açıklamamız.

 

 

2020 bütçesinin kamu emekçilerine yansımalarını, 2020 Bütçe Kanun Teklifindeki resmi verileri baz alarak değerlendirerek önerilerde bulunduk.

 

Orta Vadeli Program çerçevesinde hazırlanan ve TBMM’ne sevk edilen 2020 bütçesi ile ilk kez bütçe rakamları 1 trilyonu geçerek 1 trilyon 96 milyar TL olarak belirlendi. Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı gibi umut vaat eden söylemler ile oluşturulan bütçeler vatandaşları ve biz kamu çalışanlarını  beklenti içerisine sokmaktadır. Yılardır hep aynı senaryo oynanıyor.  Ancak her zaman ki gibi söylemle eylem birbirini tutmamış, eylem hep çalışanın aleyhine olmuştur.

 

2020 bütçesinde çalışanlar için olumlu hiçbir şey yok; aksine daha fazla zam ve vergi yükü, daha fazla çalışma, sefalet ve yoksulluk olduğunu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kurumun http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/10/2020_Yili_Merkezi_Yonetim_Butce_Kanunu_Teklifi_ve_Bagli_Cetveller.pdf  internet sitesinde bulunan 2020 Bütçe Kanun Teklifini incelediğimizde görmekteyiz. Bu bütçe halk için değil,  saray ve saraya yakın çevre için hazırlanmıştır.

 

Söz konusu bütçe kanun teklifinde yıllar itibariyle Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilat hedefleri aşağıda gösterilmiştir.

 

VERGİ GELİRLERİ

 

2020

2021

2022

Gelir Vergisi

187.494.302.000

211.180.792.000

231.061.867.000

Kurumlar Vergisi

99.000.610.000

98.734.160.00

109.379.603.000

 

Vergi gelirleri içerisinde Gelir Vergisinin Kurumlar Vergisinin iki katı olduğu, Gelir Vergisini ödeyenlerinde büyük çoğunluğunun aylık olarak kaynakta vergisi peşin olarak kesilen asgari ücretli çalışanlar başta olmak üzere emekçi kesim olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka anlatımla bankalar dahil Türkiye’nin en karlı şirketlerini içerisinde barındıran borsaya kayıtlı şirketlerin % 65’ hissesini elinde bulunduran yabancılar ve şirketler düşük vergi ödemektedir. Asgari ücret vergi dışı bırakılarak bu tutar ücretli çalışanlar için istisna olmalı ve vergi oranı çalışanlar için  % 10’da sabitlenmelidir.

 

Orta Vadeli Plan kapsamında ilerleyen yıllarda personel giderleri örnek tablo üzerinden aşağıda gösterilmektedir.

 

Adalet Bakanlığı Personel Gideri

 

Yıl

Tutarı

 Artış Oranı

2020

12.922.932.000

0,074

 0,074
0,064

0,064

 

2021

13.886.967.000

2022

14.785.412.000

 

2020 yılından 2021 yılına personel giderlerinin artış oranının  %  0,074 olduğu,  2021 yılından 2022 yılına personel giderlerinin artış oranının % 0,064 olduğu hesabı ortadadır.

 

Yıllar itibariyle  kamu personel giderlerinde ki artışlar dikkate alındığında bu artışların Toplu Sözleşme ile verilen 2020 için %4+4, 2021 için ise %3+3 zam oranlarının altında olduğu, dolayısıyla kamu hizmetlerinde ki artışa paralel olarak personel istihdam edilmeyeceği, emekli olan personel sayısından daha az memur alınacağı, tasarrufun ücretten yapılacağı, dolayısıyla çalışan memurun sırtına köle gibi daha fazla yük bineceği anlaşılmaktadır. Bu verilerden hareketle kamu çalışanları için  insanca yaşanır bir ücret ve çalışma ortamının olmadığı anlaşılmaktadır.

 

 

Orta Vadeli Plan kapsamında hazırlanan bütçeye göre ilerleyen yıllarda kamu lojmanları da satılığa çıkarılacaktır.

 

 

2020

2021

2022

Lojman Satış Gelirleri

1.200.000.000

1.320.000.000

1.452.000.000

 

Kendilerine şatafatlı, lüks yazlık ve kışlık saraylar yaptıranlar memur lojmanlarını saltığa çıkaracaklar. Yoksulluk sınırının altında çalışmaya mahkûm edilen memurların lojmanları satılamaz. Tasarruf edilecekse önce Saray ve yakın çevresinden başlanmalıdır.

 

2020 yılında geçerli olacak vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 oldu. Dolayısıyla yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi başta olmak üzere, trafik cezaları, pasaport, noter, mahkeme, yeni kimlik harçları gibi yüzlerce kamusal hizmetin fiyatı 22,58 oranında artacaktır. Kamu emekçilerine % 4 zam reva görülmesi kabul edilemez. Memur Zamları yılın ilk altı ayı için en az % 15 olarak düzeltilmelidir.

 

Sonuç itibariyle Orta Vadeli Program çerçevesinde hazırlanan ve TBMM’ne sevk edilen 2020 bütçesi ile memur ve çalışanlar daha fazla vergi ve zamlar altında ezilecek, daha fazla bedel ödeyecek, yoksulluk ve sefalet içinde köle gibi yaşamaya mahkûm edilecektir.

 

 

                                                                                                          Alay HAMZAÇEBİ

                                                                                                Büro-İş Sendikası Genel Başkanı

Sosyal Medyada Paylaş