4C'ye Atanan Personel Harcırah Alabilir mi?

Her ne kadar konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı görüşünde özelleştirilen kurumlardan diğer kamu kurumlarına 4/C statüsü ile ataması yapılan personel için harcırah ödenmeyeceği belirtilmiş ise de bu kapsamda ataması yapılan personel, ilk defa Devlet memurluğuna atanan kişi statüsünde değil; kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken yine başka bir kamu görevini yürütmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca ataması yapılan ve sadece tabi olduğu personel rejimi değişen personel statüsündedir.

Bu itibarla bu kapsamda görev yapan personel yönünden görev yeri değişen ve bu suretle katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak mahrum kaldıkları harcırahın ödenmesi gerekmektedir.

Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinin bu konuda emsal mahiyetinde kararları mevcuttur.

Kamu emekçilerinin bilgisine saygı ile sunarız.

BÜRO-İŞ

Sosyal Medyada Paylaş