Maliye Emekçisine Angarya Yönetmeliğine BÜRO-İŞ’ten Dava

Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan kamu emekçilerine angarya, zorunlu fazla mesai ve emeğin ve alınterinin karşılığını dahi alamayacakları bir vardiyalı çalışma sistem dayatan Yönetmeliğe karşı sendikamız Büro-İş hukuki mücadele başlatmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatının Süreklilik Arz Eden Hizmetlerinde Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 17 Eylül’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikle halihazırda ağır işyükü karşısında fiziki, ekonomik, teknik ve sosyal olarak onca sorunla karşı karşıya bulunan kamu emekçilerinin vergi kayıp ve kaçağın önlenmesi ve tahsilat hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi gerekçe gösterilerek hafta sonu ve resmi tatil günleri de dahil olmak üzere vardiyalı olarak 24 saat çalışma esası ile görev yapmaları esası getirilmiştir.

Yönetmelikle memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir yolundaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına açıkça aykırı düzenleme getirilmiş olup, aynı zamanda fazla çalışma işbu Yönetmelikle adeta zorunlu hale getirilmektedir.

Yine Yönetmelikle fazla çalışma karşılığı izin kullanılması mevzuata aykırı olarak sınırlandırılmış olup; fazla çalışma karşılığı iznin de ancak vardiyalı çalışma yapılmadığı dönemde kullanılması düzenlenmektedir. Yine Yönetmelikle 12 saat çalışmanın sadece ve sadece 8 saatinin karşılığı izin olarak kullanılabilecek ve bunun dışında kalan fazla çalışma süresi için personele Anayasal dinlenme hakkı bile tanınmayacaktır.

Daha siyasi iktidarla HÜKÜMET-SEN’in adeta bir ortaoyunu gibi gözler önünde sergiledikleri oyunun sonucunda attıkları sözde toplu sözleşmenin üzerindeki imzaları kurumadan; kendi attıkları imzanın dahi ayırdında olmayan siyasi iktidarın hazırladığı ve kamu emekçilerine reva gördüğü bu Yönetmelikle; sözde toplu sözleşmede öngörülen ve sözleşmeli personele ayda 50, yılda 300 saati aşmayacak şekilde ve personelin yüzde 10’u ile sınırlı fazla çalıştırma ücreti esası dahi korunmamış; kamu emekçilerine angarya, zorunlu fazla mesai ve emeğin ve alınterinin karşılığını dahi alamayacakları bir vardiyalı çalışma sistem dayatılmıştır.

Sendikamız BÜRO-İŞ; emekten ve alınterinden aldığı güçle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, yürürlükte bulunan mevzuata, İnsan Haklarına açıkça aykırı Yönetmelik hükümlerinin iptali için Danıştay nezdinde dava açmış bulunmaktadır.

Hak ve adalet, eşitlik ve hürriyet, aydınlık bir Türkiye emekçilerin omuzları üzerinde yükselecektir.

BÜRO-İŞ SENDİKASI

Sosyal Medyada Paylaş