Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile İlgili Yapılan Değişikliğe Durdurma Kararı

BÜRO-İŞ’ten HUKUK ZAFERİ: Danıştay 5’nci Dairesi, Yönetmeliğin 2’nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi, 3’ncü maddesinin tamamı, 8’nci maddesinin son fıkrasında yer alan “yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir” cümlesi ile “Başarı Sıralaması” başlıklı 12/B maddesinin ilk fıkrasının tamamının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verdi.

sendikamız BÜRO-İŞ tarafından 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin; 1, 3, 4, 8. maddelerinin tamamının, 9. maddesinde öngörülen 12/A maddesinin tamamının, 12/B maddesinin ilk fıkrasının, 10. maddesinde yer alan “İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir” ibaresinin, 14. maddesinde yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve dava sonucunda iptali talebiyle dava açılmıştı.

Danıştay 5. Dairesi Yönetmeliğin 2’nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi, 3’ncü maddesinin tamamı, 8’nci maddesinin son fıkrasında yer alan “yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir” cümlesi ile “Başarı Sıralaması” başlıklı 12/B maddesinin ilk fıkrasının tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Sosyal Medyada Paylaş