Toplu Sözleşmenin ve 4688 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin İptali İçin Dava Açtık

Sendikamız BÜRO-İŞ’in de üyesi olduğu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 14 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin yok hükmünde olduğunun tespiti ve dayanağını oluşturan 4688 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle dava açtı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Tutoğlu, Ankara Adliyesi’nde açılan davanın ardından basına açıklamada bulundu.

Tutoğlu şunları söyledi:

“Bilindiği üzere AKP hükümeti kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı veriyoruz diyerek 2010 yılında referandumunda kampanya yürütmüştü. O dönemde bazı konfederasyonlar evet bazıları ise yetmez ama evet demişti. Birleşik Kamu İş olarak hayır diyen tek konfederasyon idik. Hayır demekte ne kadar haklı olduğumuz geldiğimiz süreçte net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

2012 de 4688 sayılı yasa düzenlenirken bunun bir toplu sözleşme olmadığını toplu görüşmenin başka bir versiyonu olduğunu söylemiş Samsun_Ankara yürüyüşü ile haklı itirazımızı dile getirmiştik.

2012 değişikliklerinden sonra üç konfederasyon masaya oturmuş kamu çalışanları adına hiçbir kazanım elde edemeden masadan kalkmışlar, hükümetin dayatmasına boyun eğmişlerdi.
2014-2015 yıllarını kapsayacak sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos tarihinde başlamadan önce Birleşik Kamu İş olarak bu düzen değişmelidir söylemi ile yola çıkmıştık.

Gerekçelerimizi açıkladığımız toplu sözleşme raporumuzu 31 Temmuz’da çalışma bakanlığına sunmuş, bu masanın meşru olmadığını, uluslararası sözleşmelere ve Anayasamızın 2,11,13,51,53,90 ve 153. Maddeleri ile TBMM tarafından usulüne onaylanmış ILO’nun 87 ve 98. maddelerine aykırı olduğunu, eğer bu şekilde masaya oturulursa hiçbir kazanım elde edilemeyeceğini belirterek yargıya baş vuracağımızı da kamuoyu ile paylaşmıştık.

Sözümüzü yerine getiriyoruz ve bugün toplu sözleşme ile ilgili tespit ve iptal dava dilekçemizle mahkemeye başvuruyoruz. Artık kararı bağımsız yargı verecektir.

Yaşanan süreçte ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Yandaş konfederasyon ile işbirliği yapan hükümet, bayram öncesi apar topar sözleşmeyi imzaladı. Emekçiler, emekliler için yeni bir hayal kırıklığı yaşattılar.

Bugün gelinen noktada AKP iktidarının kamu çalışanına ve emeklilerine vermediği büyümeden elde edilen payı emperyalist savaş için ayırdığı anlaşılmaktadır. Emekçilerden ve emeklilerden esirgenen pay savaşa ayrılmaktadır.

Biz Birleşik Kamu İş olarak Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesinin yaşam bulmasının, “Savaş hayati olmalıdır yaşamsal olmayan savaş cinayettir” sözünün gereği yapılarak uluslar arası sermayenin çıkarları doğrultusunda yapılacak emperyalist savaşa alet olunmamasını istiyoruz. Biz emekçiler olarak savaşa gönderecek çocuğumuz yok diyor ülke ekonomisini savaşa harcamak isteyen AKP hükümetini bir kez daha uyarıyoruz.

Emekçiye,emekliye,asgari ücretliye reva görmediğin kaynaklarımızı emperyalist savaşa aktaramazsın. Biran önce savaş çığırtkanlığından ve emperyalizm ile işbirliğinden vazgeç. Vazgeçmezsen başta gezi ruhu olmak üzere tüm emekçiler senin anladığın dilden konuşacaklar savaşa karşı duracaklardır.”

Sosyal Medyada Paylaş