657 sayılı Kanunda Dört Değişiklik

Torba Yasa ile 657 sayılı Kanunun 4 maddesinde değişiklikler yapılmıştır: Düzenlemeler aday memurların görevlerine son verilmesine, 4/C’li personelin çalışma hakkına, iş ve meslek danışmanlarının özel hizmet tazminatına ve aile sağlığı ve toplum merkezi personeline nöbet ücretine ilişkindir.

Torba Kanun 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE İŞSİZ KALAN VE 4/C’Lİ YAPILAN PERSONELE, EMEKLİLİĞE KADAR ÇALIŞMA HAKKI VERİLDİ
MADDE 66 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

UYARMA VEYA KINAMA ALAN ADAY MEMUR ATILMAYACAK ANCAK AYLIKTAN KESME VEYA KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN ADAY MEMURLAR ATILACAK
MADDE 67 – 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.”

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ARTTIRILDI: SGK’DA KURULAN EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCISININ EK GÖSTERGESİ BELİRLENDİ
MADDE 68 – 657 sayılı Kanunun;

a) 152 nci maddesinin “II – Tazminatlar” kısmının “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için %150 sine,”

b) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı,” ibaresi ve “5. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Sosyal Güvenlik İl Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

AİLE SAĞLIĞI VE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEKİ PERSONELE NÖBET ÜCRETİ
MADDE 69 – 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “ağız ve diş sağlığı merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri” ibaresi, üçüncü cümlesine “ayda” ibaresinden sonra gelmek üzere “aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde” ibaresi ve ikinci fıkrasına “(e) bendi kapsamında bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar” ibaresi eklenmiştir.

Kaynak: memurlar.net

Sosyal Medyada Paylaş