696 sayılı KHK 4/C’liler İçin Ne Getiriyor?

696 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca görev yapan personele yönelik olarak önemli bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Anılan KHK’nun 17. maddesi ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan sonra özelleştirilecek kurumlarda görev yapan personel de 4/C yerine 4/B kapsamında aynı koşullarla istihdam edileceklerdir.

4/C statüsünde personel iken 4/B statüsüne geçirilen personel 4/B statüsüne tabi olacaklardır. Bununla birlikte; aylık ve özlük hakları 4/C gibi olacaktır yani ödenecek ücretler ile diğer hususlar yine Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.

KHK’nun 18. maddesi uyarınca da 4/C statüsünde görev yapan personelin halen yürütmekte oldukları hizmetleri 4/B kapsamında aynı şekilde yerine getirecekleri, 90 gün içinde kapsamdaki personelin kurumlarınca 4/B statüsüne geçirilecekleri; 4/B statüsüne geçirilen personele iş sonu tazminatı ödenmeyeceği, doğum ve askerlik nedeniyle sözleşmeleri feshedilenler dışındaki kadroların boşalması halinde iptal edileceği, istihdam sürelerinin sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya emeklilik aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyeceği düzenlenmiştir.

Dolayısı ile KHK öncesinde 4/C statüsüsünde bulunan ve görev yapan personelin sorunları aynen devam edeceği gibi uygulamada emeklilik yazıları geldiğinde yine sözleşmeleri sonlandırılacak, ücret ve hakları yine Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.

Büro-İş Genel Merkezi

Sosyal Medyada Paylaş