Aday Memurların Disiplin Cezası Almaları Halinde Memurluktan Atılmalarına Dair Düzenlemeye İptal

Aday Memurların Herhangi Bir Disiplin Cezası Almaları Halinde Memurluktan Atılmalarına Dair Düzenleme Anayasa Mahkemesi’nce İptal Edildi.

Anayasa Mahkemesi, 14 Kasım 2013 tarihli kararı ile 657 sayılı Kanunun 57. maddesinde düzenlenen “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.” hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Sosyal Medyada Paylaş