Anayasa Değişikliğinden Önce Verilen Uyarma Cezası Kaldırılabilir

Danıştay, uyarma ve kınama cezalarına da yargı yolunu açan Anayasa değişikliğinden önce memura verilen uyarma cezasına karşı açılan davada 2010 yılında iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle uyarma cezası ile cezalandırılan 7 memurun cezasının iptali doğrultusunda karar verdi.

2010 yılında iş bırakma eylemine katılan 7 memura uyarma cezası verilmesinin ardından cezanın iptali için açılan davada Çorum İdare Mahkemesi, 2010 yılında verdiği kararda uyarma cezasına yargı yolunun kapalı olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay 12. Dairesi 2011 yılındaki Anayasa değişikliği ile uyarma cezasına yargı yolunun açıldığının altını çizerek “Davanın açıldığı ve temyize konu kararın verildiği tarihte uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu kapalı olmakla birlikte, Anayasa ve yasa değişiklikleri uyarınca uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açılmış olup, idare mahkemesince hukuki durum gereği dava konusu işlem hakkından işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekmektedir” denilerek kararın bozulmasına karar verildi.

Davayı yeniden ele alan Çorum İdare Mahkemesi, yapılan eylemin sendikal haklar kapsamında olup mazeret olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vererek memurlar hakkında verilen uyarma cezalarının iptaline karar verdi.

Sosyal Medyada Paylaş