Anayasa Mahkemesinden, Uzman Maaşlarında Kısıtlama düzenlemesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi 375 sayılı KHK’ya 666 sayılı KHK ile maddesiyle eklenen Ek 10’ncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez teşkilatlarında;…” ibaresinin “uzman” yönünden, (III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin (1) numaralı sırasında yer alan; “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden ve “…nün (ğ) bendi…” ibaresinden sonra gelen “…merkez teşkilatına ait…” ibaresinin ve 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin (8) numaralı sırasının 666 sayılı KHK ile değiştirilen (b) bendinde yer alan “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden ve “…merkez teşkilatına ait…” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin kararı için tıklayınız.

Sosyal Medyada Paylaş