Büro-İş’ten Görevde Yükselme Yönetmeliğine Dava

Sendikamız BÜRO-İŞ tarafından 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

İlgili haber duyurumuz için tıklayınız.
Yönetmelik metni için tıklayınız.

Sosyal Medyada Paylaş