Disiplin Cezasının Sicilden Silinmesi

657 sayılı Kanunun ”Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi” başlığını taşıyan 133ncü maddesinde disiplin cezalarının memurun özlük dosyasına işleneceği; Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memurun uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından itibaren 10 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük


657 sayılı Kanunun “Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi” başlığını taşıyan 133ncü maddesinde disiplin cezalarının memurun özlük dosyasına işleneceği; Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memurun uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından itibaren 10 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebileceği; memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu kararın özlük dosyasına işleneceği; Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında ise disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra uygulama yapılacağı düzenlenmiştir.

Buna göre 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde düzenlenen disiplin cezalarından Uyarma, Kınama, Aylıktan kesme ve Kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının özlük dosyasından silinmesi mümkün olup; uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren 5 yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının uygulanmasından itibaren 10 yıl sonra özlük dosyalarından silinmesi imkanı bulunmaktadır.

Ancak unutulmamalıdır ki; memurun anılan süreler içindeki davranışları, bu talebi haklı kılacak mahiyette olmalıdır. Bu çerçevede anılan süreler içinde başka bir disiplin cezasının alınmış olması halinde disiplin cezasının özlük dosyasından silinmemesi yönünde tesis edilecek işlemlerin hukuka uygun olduğu yönünde yerleşik yargı kararları bulunmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş