EMEĞİN BAYRAMI 1 MAYIS KUTLU OLSUN

BÜRO-İŞ Türkiye’nin her yerinde meydanlara iniyor ve emek ve alınterinin bayramı 1 Mayıs’ı coşku ile kutluyor.

İZMİR: 1 MAYIS’TA BASMANEDE FUAR 9 EYLÜL MEYDANINDA TOPLANIP, GÜNDOĞDU MEYDANINA YÜRÜYORUZ…


Birleşik Kamu-İş Konfederasyonumuzun 1 Mayıs 2015 yılı etkinliklerinin İSTANBUL TAKSİM de yapılması kararı çerçevesinde BÜRO-İŞ; 1 Mayıs “BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ” etkinliklerine İstanbul TAKSİM meydanına katılma kararı alınmıştır.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in TAKSİM Bildirisi aşağıdadır;

1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ

129 yıldır tüm dünya emekçileri, emeğin ve üretenlerin uğradığı haksızlıklara, zulme ve sömürüye karşı, Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’larda, alanlarda bütünleşmekte ve hakları için haykırmaktadırlar.

Bu uluslararası birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın bir parçası olan Birleşik Kamu-İş olarak bizler de; 1 Mayıs’ta TAKSİM’deyiz.

Selam olsun alanları dolduranlara, Selam olsun zulme ve sömürüye baş kaldıranlara, selam olsun alın terinin hakkını arayanlara, selam olsun memura-işçiye-çiftçiye-emekliye, selam olsun aydınlık yarınlarımızın teminatı gençliğe..

Ülkemizde emekçiler için gün günden ağır gelmektedir. Memurun iş güvencesinin kaldırılmak istendiği, esnek ve performansa dayalı çalışma şartlarına doğru itildiği, hükümetin kapı kulu yapılmaya çalışıldığı, İşçinin taşeron çalışmaya mahkûm edildiği, kıdem tazminatına göz dikildiği, öldürüldüğü, örgütlenenin işten atıldığı, Çiftçinin tefecilerin eline düşürüldüğü, Esnafın vergi yükünün altında ezildiği, Emeklinin açlık ve sefalete terk edildiği, Gençliğin baskı ve zulme uğradığı, işsizlikle boğuştuğu bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıyayız.

Tüm bu olumsuz gelişmeleri halkın gözünden kaçırmak isteyen iktidar, Türkiye gündemini suni meseleleri ön plana çıkartarak meşgul etmek istemektedir. Halk yoksulluğa doğru hızla ilerlerken, iktidar yoksulluğun sebebi olan yolsuzluklarını sözde iç güvenlik adı altında ki sıkıyönetim yasalarıyla gizlemenin telaşındadır. Ancak hırsızlar, katiller, yalancılar, emek düşmanları şunu iyi bilmelilerdir ki, bu böyle gitmeyecektir. Takke düşecek, kel görünecektir. Zulmün hesabını emekçiler soracaktır. Bu amaçla Birleşik Kamu-İş olarak;

– Irkçılığa, gericiliğe, bölücülüğe ve her türlü faşizme dur demek için, – Emperyalist politikaları, sömürüyü ve kapitalizmi yıkmak için,

– Kamu Emekçilerinin iş güvencelerini sağlayan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu” değiştirilerek kamu emekçilerinin performansa dayalı esnek çalışma yönetimi ile iş güvencesiz, siyasi iktidarın memuru ve koşulsuz kapıkulu yapılmasına karşı çıkmak için,

– İşsizliği, yoksulluğu, güvencesiz istihdamı ve tekelci anlayışı ortadan kaldıracak, Milli Gelirin paylaşımında adalet ve eşitliğin sağlandığı sosyal devleti yeniden tesis etmek için,

– Feodal düzenin yıkıldığı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek eşit, özgür, laik, demokratik, hukukun üstünlüğünün esas alındığı, emekten yana bir düzeni yaratmak için,

– Doğru tarım politikalarıyla üretici çiftçinin korunduğu, yerli üretimin ve üreticinin desteklendiği, yeniden kendi kendine yeten bir ülke için,

– Etnik kimlik ve mezhepsel ayrışmaya neden olacak, parlamenter demokrasi yerine tek adamlığı getirecek, gerici, bölücü, emek düşmanı yeni anayasa dayatmasına karşı durmak için,

– Halkımızın ve dünya halklarının baş düşmanı, savaş kışkırtıcısı, yağmacı emperyalizme direnmek için,

– Savaşa karşı, yurtta ve dünyada barışı savunmak için,

– Grevli, Toplu Sözleşmeli Sendikal hakların özgürce kullanılabilmesi için,

– Emekten yana ve emekçilerin haklı taleplerine duyarlı, ulusal bir iktidar için,

– Cumhuriyetimizin kazanımları, ülkenin birliği bütünlüğü ve tam bağımsız Türkiye için, 1 Mayısta İstanbul Taksim başta olmak üzere, tüm Türkiye’de alanlardayız. Kamu emekçilerini, işçileri, işsizleri, emeklileri, gençleri Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutlamaya davet ediyoruz.

YAŞASIN 1 MAYIS!

Sosyal Medyada Paylaş