Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile İlgili Yapılan Değişikliğe Dava Açtık

Sendikamız BÜRO-İŞ tarafından 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır.


Sendikamız BÜRO-İŞ tarafından 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 06.05.2013 tarihli ve 7419 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 06.05.2013 tarihinde kararlaştırılmış; Yönetmelik 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu değişiklik Danıştay 5. Dairesi’nin 2012/4736 E ve 2012/4707 E sayılı kararlarına da açıkça aykırı bir düzenleme getirmekle; görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarını tümüyle etkileyen, 657 sayılı Kanunla düzenlenmiş kariyer ve liyakat ilkesini ortadan kaldıran, kurumda belli bir çalışma süresini öngören düzenlemeleri ortadan kaldırmak suretiyle mesleki tecrübe ve deneyimi ölçü olmaktan çıkaran, başarı kıstası olarak yazılı sınavı değil sübjektif sözlü sınavı alan, belli bazı görevler yönünden yazılı sınavda başarılı olmayı yeterli gören ancak bazı görevler bakımından ise yazılı sınav sonucunda ayrıca sözlü sınavda da başarılı olunmasını arayan; mesleki yeterlilik ve eğitim ölçülerini ortadan kaldıran, yargı kararına aykırı olarak düzenlenen ve yargı kararını açıkça etkisiz kılmayı amaçlayan bir yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.

Bu nedenlerle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevde yükselmeyi fiilen ortadan kaldıran, liyakat ve kariyer esaslarını hiçe sayan sözkonusu değişikliğe dair yönetmeliğin 1, 3, 4, 8. 9. 10. 14. maddelerinin iptali talebi ile sendikamız Büro-İş tarafından dava açılmıştır.

Dava sürecine dair sürekli bilgilendirme yine sendikamız tarafından yapılacaktır.

Büro-İş Sendikası

Sosyal Medyada Paylaş