Halkı, Kadına Şiddeti Teşvik Eden, Cinsel İstismar ve Tecavüze Özendiren Zihniyete Karşı Suç Duyurusunda Bulunduk

Nurettin YILDIZ isimli şahsın kadınları aşağılayan, halkı kadına şiddete teşvik eden, cinsel istismar ve tecavüze özendiren hurafe niteliğindeki açıklamalarına karşı BÜRO-İŞ SENDİKASI olarak suç duyurusunda bulunduk. BU ZİHNİYETE DUR DEMEK, KADINA KARŞI ŞİDDET VE CİNSEL SUÇLARA DUR DEMEK İÇİN AŞAĞIDA BULUNAN SUÇ DUYURUSU METNİMİZİ KULLANABİLİRSİNİZ.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETTE BULUNAN : ………. (TCKN:………….)
ŞÜPHELİ : Nurettin YILDIZ

SUÇ TARİHİ : 21.02.2018, 04.03.2018
SUÇ : Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suç işlemeye tahrik
AÇIKLAMALAR
21.02.2018 ve 04.03.2018 tarihlerinde Sosyal Doku Vakfı Başkanı şüpheli Nurettin YILDIZ tarafından suç unsuru içeren bir takım açıklamalarda bulunulmuştur. Şüpheli 04.03.2018 tarihli bilimden, akıldan ve insanlıktan uzak açıklamalarında;
“Kadınların Allah erkeklere dövün rahatlayın diye müsaade etmesinden dolayı sabaha kadar şükretmesi gerekiyor. Allah böyle diyor… İşkence yapmak için değil deşarj olmak için vurdurtuyor Allah. Eğer erkeğe burasına kadar geldikten sonra vurma dersen erkek başka yolla rahatlar.”
Şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Şüpheli bu minvalde açıklamaları ile halk arasında kadına şiddeti körüklemekle birlikte insanların kutsal saydığı değerleri de bu suça aracı etmektedir. Uzun yıllardır Türkiye’nin kanayan yarası olan kadına karşı şiddet, oransal olarak şüpheli ve benzer şahıslar sebebiyle tırmanmaya devam etmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün, Küresel Şiddet Raporu’nda Türkiye’nin, öldürme vakalarında 13. sırada yer aldığını tespit etmişken bu tarz söylemler ile şiddet oranı gün geçtikçe artmaktadır. Şüphelinin söylemleri halkı suç işlemeye teşvik ettiği gibi kadınları da aşağılayıcı nitelik taşımaktadır.
Şüpheli beyanlarında bahsi geçen suç yaralama suçudur. Türk Ceza Kanunumuz kadın erkek farketmeksizin yaralama suçunu tek tip olarak düzenlemiştir. Yani erkeğin kadını yaralaması ile kadının erkeği yaralaması arasında hiç bir fark gözetilmemektedir. Hal böyleyken şüphelinin kanunun aksine olacak şekilde insanları suç işlemeye teşvik etmesi cezai sorumluluk doğurmaktadır. Konu ile ilgili olarak TCK m.214:
“Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde olup şüpheli suç işlemeye tahrik hükümleri gereği cezalandırılmalıdır.
Yine şüphelinin 21.02.2018 tarihli açıklamaları;
“Yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır. Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehveti uyarıcı gazlı, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler, ketçap, mayonez… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir”
Şeklindedir. Mustafa Kemal ATATÜRK; Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken yaptığı devrimlerle bu tarz hurafe ve söylemlerin önüne geçmek istemiş aynı doğrultuda yenilikler yapmıştır. Şüphelinin açıklama ve söylemleri halk arasında batıl inançların yaygınlaşmasına sebep olduğu gibi ülkemizin sosyal ve kültürel açıdan gelişmesinin önüne geçmektedir.
Açıklananlar ışığında şüphelinin eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu’nda sayılan halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama başlıklı 216. Maddesi’ne aykırılık teşkil ettiği açıktır.
“Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
“Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
Şüpheli her açıklamasında cinsellikten bahsetmekte ve akla gelebilecek her nesnenin bir erkeği tahrik edebileceğinden dem vurmaktadır. Şüphelinin cinsellik odaklı beyanları, ülke genelinde bazı kesimlerce yanlış anlaşılmakta ve bu durum cinsel suç oranında da artışa sebep olmaktadır.
Cinsel istismar ve tecavüz vakalarında artış meydana gelmesi ülkemizde oldukça yankı bulmuş ve cinsel istismarla ilgili olarak komisyon kurulmuştur. CİNSEL İSTİSMAR VE TECAVÜZ SUÇLARI İLE MÜCADELE EDEBİLMEK ADINA DEVLETİN HEMEN HER KADEMESİ ÖRGÜTLENMİŞKEN ŞÜPHELİ BEYANLARI TÜM BU SÜRECİ BALTALAMAKTADIR. SÖZ KONUSU SUÇLARI ÖZENDİREN VE TEŞVİK EDEN ŞÜPHELİNİN ZİHNİYETİ ÖNÜNDE DURULMASI GEREKEN KORKUNÇ BİR ZİHNİYETTİR. Şüphelinin cinsel içerikli ve saplantılı bütün beyanları susturulmalı ve engellenmelidir.
Şüphelinin daha önceki açıklamaları sebebiyle hakkında bir çok defa suç duyurusunda bulunulmuş olup hali hazırda devam eden birden fazla soruşturma ve kovuşturma dosyası olduğu da bilgi dahilindedir. Buna rağmen şüpheli halkı kötü etkileyecek açıklamalarına devam etmekte ve hiçbir hukuki otoriteyi tanımamaktadır.
Yukarıdan beri açıklanan nedenler birlikte incelendiğinde şüphelinin TCK’nın 216. Maddesinde vücut bulan; halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu ve TCK’nın 214. Maddesinde düzenlenen suç işlemeye tahrik suçunu işlediği sabittir. Toplumdaki huzur ve güven ortamının bozulmaması, bundan sonra işlenecek kadına şiddet vakalarının önüne geçilmesi adına şüphelinin cezalandırılması gerekmektedir.
SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen ve sayın savcılığınızca re’sen gözetilecek sebeplerle, şüpheli hakkında gerekli kovuşturma yapılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…/…/….

Şikayet Eden
……………….

Sosyal Medyada Paylaş