Hizmetlileri Mağdur Eden Yönetmeliğe BÜRO İŞ’ten Dava

Sendikamız Büro İş; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin açıkça mağduriyetine neden olan düzenlemelerine karşı yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile dava açmıştır.

23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin yazılı sınavda 60 yerine 70 puan alması halinde başarılı sayılacağı düzenlenmiştir. Bu durumda Yönetmelik hükümlerinden önce kurumlarınca yapılan sınavlarda 60 puan alarak başarılı olan personelin Danıştay’ın sözkonusu Yönetmelik hakkında vermiş olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal kararları sonrasında aynı yönde yapılan hukuka aykırı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda başarısız sayılmaları sonucu doğmakta ve sözkonusu personelin kazanılmış hakları ellerinden alındığı gibi son derece ağır mağduriyetlerine de neden olunmaktadır.

Sendikamız Büro İş; anılan Yönetmeliğin Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin açıkça mağduriyetine neden olan sözkonusu hükümlerine karşı yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile dava açmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş