İlave bir kademe tam olarak ne zaman uygulanacak?

Sicilin yerine getirilen disiplin cezası almamaya bağlı 1 kademe, hangi tarih itibariyle hesaplanacak?

657 sayılı Kanunun değiştirilen 64. maddesi ve eklenen geçici 36. maddesine göre;

25/02/2011 TARİHİNDEN SONRA GÖREVE BAŞLAYANLAR

1- 6111 sayılı Kanunun yayımından sonra göreve başlayanlar; 8 yıllarını doldurdukları tarihte, ilave ek kademeyi alabileceklerdir.(Disiplin cezası alınmamalı)

25/02/2011 TARİHİ İTİBARİYLE SON 6 YILLIK SİCİL NOTU ORTALAMASI 90 VE ÜZERİ OLANLAR

2- 25/02/2011 tarihi itibariyle, son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olanlara, maddenin değiştirilmeden önceki hali uygulanacaktır. (Yani bunlar normal kademe terfi tarifleri sırasında 2011 yılında ek kademeyi almıştır.)

25/02/2011 TARİHİ İTİBARİYLE, SON 1 İLA 5 YILLIK SİCİL NOTU ORTALAMASI 90 VE ÜZERİ OLANLAR

3- 25/02/2011 tarihi itibariyle; son 1 ila 5 yıllık sicil not ortalaması 90 ve yukarı olanlar ise geçici madde 36 hükmü uyarınca, 3 ila 7 yıllık bir hizmetten sonra ilave kademe alabileceklerdir. Burada en tartışmalı konu 3 ila 7 yıllık sürelerin tam olarak ne zaman başlayacağıdır?
657’e eklenen hükümler, kanunun yürürlük maddesine göre 25/02/20111 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, 25/02/2014 tarihi itibariyle hesaplanacaktır.

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, 25/02/2015 tarihi itibariyle hesaplanacaktır.

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, 25/02/2016 tarihi itibariyle hesaplanacaktır.

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, 25/02/2017 tarihi itibariyle hesaplanacaktır.

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, 25/02/2018 tarihi itibariyle hesaplanacaktır.

Ancak bu süreler içinde disiplin cezası alınmamalıdır. Disilin cezası alınırsa, 8 yıllık süre disiplin cezasından sonra yeniden 8 yıl olarak başlayacaktır.

4-Bu sürelerde ilave kademe ilerlemesinden faydalananlar için yeni süre bu tarihten itibaren başlar. Kanunun yayımı tarihinde memur olan ve hiç disiplin cezası almayan memurların, her zaman 25/02/YIL tarihinde ilave kademe almaları gerekmektedir.

5- Bu süre içerisinde herhangi bir sebeple aylıksız izin kullanan Devlet memurlarının ilave kademe alma tarihleri kullandıkları izin kadar uzayacaktır.

Kaynak: Memurlar.Net

Sosyal Medyada Paylaş