Mobbingle suçlanan amir disiplin cezası veremez

Bursa 2’nci İdare Mahkemesi, daha önce mobbing uyguladığı iddiasıyla hakkında başvuruda bulunduğu disiplin amiri tarafından personele verilen uyarma cezasını, aralarında husumet bulunduğunda şüphe bulunmayan disiplin amirince başlatılan disiplin soruşturması ve soruşturma sonucunda verilen disiplin cezasının tarafsızlığından söz edilemeyeceği gerekçesi ile iptal etti.

Kararda disiplin hukukunda ilgililerin üzerine atılı fiillerin usulüne uygun, tarafsız yürütülen bir soruşturma yöntemi ile ortaya konulmasının gerektiğinin altı çizildi.

Haber ve karar için tıklayınız.

Sosyal Medyada Paylaş