Vekaleten görevlendirilen disiplin amiri olarak disiplin cezası verebilir mi?

657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinde memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği düzenlenmiştir.

Disiplin amirliği noktasında da; vekilin asilin tüm hak ve yetkilerine sahip olduğu açık olduğuna göre vekaleten görevlendirilen amirin memur hakkında disiplin cezası verebileceği aşikârdır.

BÜRO-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ

Sosyal Medyada Paylaş